Spring naar hoofd-inhoud

Huishoudhulpen mogen verder werken als veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden

|   Dienstencheques

Federgon is tevreden dat de dienstenchequebureaus hun diensten verder kunnen blijven aanbieden en dat huishoudhulpen kunnen blijven verder werken. Logisch, de sector is vandaag een essentiële schakel die er onder meer voor zorgt dat medewerkers uit de zorg, uit de medische sector en andere cruciale sectoren hun zware opdracht kunnen blijven opnemen doordat de combinatie werk en gezin haalbaar blijft.

Federgon benadrukt uitdrukkelijk dat huishoudhulpen enkel ingeschakeld kunnen worden als ALLE veiligheidsvoorschriften strikt nagevolgd worden door zowel de klant, de huishoudhulp als het dienstenchequebureau. De sector verwijst naar de protocollen per regio alsook naar de federale sectorale veiligheidsvoorschriften.

“Het is vandaag belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt,” zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon. “Huishoudhulpen mogen niet komen werken wanneer de klant of één van zijn huisgenoten ziek is of in quarantaine zit. De huishoudhulp kan dan weer niet poetsen als hij of zij zelf ziektesymptomen vertoont of in quarantaine moet.  We roepen iedereen op om daar strikt op toe te zien en de veiligheidsvoorschriften nauwgezet op te volgen,” benadrukt Ann Cattelain. 

Als er buiten bovenstaande omstandigheden, huishoudhulpen afgezegd worden, zullen de gevolgen variëren naargelang de regio. Als basis geldt dat bij het wegvallen van prestaties omwille van afmeldingen van klanten, de individuele commerciële voorwaarden moeten worden nageleefd.  Het dienstencheque-bedrijf zal er alles aan doen om voor de huishoudhulp vervangopdrachten te voorzien. Is dit niet mogelijk dan is de regel dat de huishoudhulp, om in een vervangingsinkomen te voorzien, zal teruggevallen op tijdelijke werkloosheid.  

In Vlaanderen schrijven de richtlijnen van de overheid voor dat als een afzegging door de klant minder dan 48u voor de prestatie gebeurt, de klant deze prestatie toch moet betalen volgens de gemaakte afspraken. Het dienstencheque-bedrijf zoekt in eerste instantie een alternatief voor de huishoudhulp. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de huishoudhulp toch het loon voor deze weggevallen prestatie. Bij afzeggingen die gebeuren meer dan 48u voor de prestatie, zal de huishoudhulp een uitkering ontvangen via de tijdelijke werkloosheid.

In Brussel zal er, wanneer er prestaties worden afgezegd, eerst gezocht worden naar een vervangopdracht, lukt dit niet dan zal de huishoudhulp vergoed worden via de tijdelijke werkloosheid.

In Wallonië kan er, in geval van afzegging, een beroep worden gedaan op het systeem van loontussenkomsten vanwege de Waalse overheid, daarnaast is er ook nog steeds de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid.

“Vandaag komt de gezondheid van huishoudhulpen en klanten op de allereerste plaats”, benadrukt Ann Cattelain nogmaals. “Het is belangrijk dat huishoudhulpen de volgende weken in alle veiligheid hun werk kunnen blijven uitoefenen.  Dienstenchequebureaus, huishoudhulpen én klanten moeten, zonder uitzondering,  de vooropgestelde  veiligheidsvoorschriften 100% ter harte nemen, enkel zo dragen we zorg voor elkaar”, alsnog Ann Cattelain.
 


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.