Spring naar hoofd-inhoud

HR-dienstverleners zetten schouders onder relance van de arbeidsmarkt

|   Niet op home pagina

Ondanks een moeilijk coronajaar draagt de sector van de HR-dienstverleners vandaag opnieuw volop bij aan de relance en modernisering van onze arbeidsmarkt. Dat zegt Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, bij de publicatie van haar jaarverslag.

De sector van de HR-dienstverlening heeft na een moeilijk coronajaar 2020 opnieuw de wind in de zeilen. "De HR-dienstverleners hebben geen gemakkelijk jaar achter de rug, maar hebben zich ondanks de vele uitdagingen bijzonder wendbaar en weerbaar getoond", bevestigt Ann Cattelain, CEO van Federgon.

 

Het coronajaar 2020 was ook voor de HR-dienstverleners geen gemakkelijk jaar

 

  • De uitzendsector lenigde de nood in sectoren die op zoek waren naar extra personeel

De uitzendsector heeft het afgelopen jaar een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om de personeelsnoden in te vullen in sectoren die in volle coronacrisis op zoek waren naar extra mensen, denken we maar aan de distributiesector, de zorgsector, … Zo werden via uitzendarbeid tijdelijk werklozen uit de luchtvaartsector, horeca, evenementensector, … ingezet in 'contact tracing', 'crowd control', tuinbouw, … De uitzendsector kende tijdens de eerste lockdown een gigantische terugval van nagenoeg de helft van het volume, maar de sector herstelde zich doorheen het jaar progressief, om 2020 af te sluiten met een totale terugval van -15,2%.

 

  • De platformen Well-being en HR Tech: de sterkhouders in de coronacrisis

Corona heeft het belang van welzijn nog hoger op de agenda van de bedrijven gezet. Waken over het mentale welbevinden wanneer medewerkers plots thuis moeten blijven of op afstand moeten werken was voor veel bedrijven een grote uitdaging. Well-being experts werden ingezet om bedrijven hierin te adviseren. Ook veel bedrijven actief in HR Tech zagen de vraag naar digitale oplossingen voor het managen van personeel op afstand toenemen.

 

  • De coronacrisis zorgde ervoor dat veel organisaties op zoek moesten naar een andere managementstijl

De sector Interim Management kende een vrij goede start van het jaar en een gematigde terugval tijdens de eerste lockdown. De impact van de tweede lockdown was groter. Voor het volledige jaar 2020 noteren we een terugval van de activiteit van interimmanagementproviders van -7,6%. Het unieke karakter van deze crisis zorgde ervoor dat veel organisaties op zoek moesten naar nieuwe antwoorden en een andere managementstijl, ze moesten op zoek naar expertise die ze niet altijd zelf in huis hadden. Zo werd de expertise van interim managers het afgelopen jaar ingezet in woonzorgcentra of bij de uitrol van de vaccinatiecentra.

 

  • Een digitale acceleratie in de L&D-sector

In de sector Learning & Development was er bij de eerste lockdown een erg zware en onmiddellijke reactie. Opleidingen werden uitgesteld omdat contacten zoveel mogelijk moesten beperkt worden. In razendsnel tempo schakelden opleidingsbedrijven over van face-to-face naar digitale leervormen. De effecten van de tweede lockdown in oktober waren dan ook veel gematigder. Op jaarbasis was er een terugval van -32%.

 

  • Aantal outplacementbegeleidingen stijgt met 20%

Ondanks de coronacrisis tonen de cijfers voor de sector outplacement nog geen spectaculaire groei. 2020 kende relatief weinig individuele en collectieve ontslagen. Doordat bedrijven massaal een beroep konden doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt de toename pas in 2021 en later verwacht, bij het uitfaseren van de ondersteuningsmaatregelen. Als we 2020 meer in detail bekijken, dan is het aantal outplacementbegeleidingen met 20% toegenomen.

 

  • Projectwerk houdt relatief goed stand

In 2020 kende de sector projectsourcing een vrij goede start. Op het moment dat ons land in lockdown ging, liet de sector tijdens het tweede en derde kwartaal een terugval van de activiteit van ruim 15% optekenen. Op jaarbasis bekeken bedraagt de terugval om en bij de 10%.

 

  • De coronacrisis heeft een grote impact op de Recruitment, Search en Selectiesector en de activiteit loopbaanbegeleiding

De Recruitment, Search & Selectiesector (RSS) was 2020 sterk gestart. Maar de coronacrisis heeft een heel grote impact gehad op de RSS-activiteiten. Tijdens de eerste lockdown viel de activiteit met -45% terug. De activiteit kende een eerder voorzichtig herstel, bedrijven bleven afwachtend en stelden vaste aanwervingen uit. Op jaarbasis toonde de Recruitment, Search & Selectiesector een terugval van -25%. De coronacrisis heeft ook de bedrijven actief in loopbaanbegeleiding niet gespaard. De activiteit, die in belangrijke mate 'face-to-face' verloopt, viel terug met -32%.

 

"De laatste weken zien we dat de arbeidsmarkt in razendsnel tempo opnieuw aantrekt. Uitdagingen van voor de coronacrisis zijn terug alsof ze nooit zijn weggeweest", zegt Paul Verschueren, Director Research & Economic Affairs. "We zien dat de HR-dienstverleners lid van Federgon een sleutelrol op onze arbeidsmarkt vervullen. Blikken we terug op 2020, dan hebben zij een belangrijke rol gespeeld in het managen van de crisis, vandaag en morgen zullen zij nodig zijn om bij te dragen aan de relance van onze arbeidsmarkt", alsnog Paul Verschueren.

 

HR-dienstverleners dragen vandaag bij aan de relance van de arbeidsmarkt

Ruim 1 jaar na het begin van de coronacrisis is het alle hens aan dek op de arbeidsmarkt. De ambities en uitdagingen zijn groot. Federgon en haar leden staan vandaag klaar om een bijdrage te leveren aan de relance en modernisering van de arbeidsmarkt. Als we in 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% willen behalen, moeten we vandaag een strategisch plan voor de korte en middellange termijn opzetten.

"Om die ambitieuze doelstellingen te halen zie ik drie grote werven: transities, activering en levenslang leren", zegt Ann Cattelain, CEO van Federgon. "In de eerste plaats moeten we zorgen voor vlotte transities; een dynamische arbeidsmarkt is een gezonde arbeidsmarkt waar idealiter iedereen op de juiste stoel zit. Federgon wil dat er veel meer wordt ingezet op transitietrajecten, waarbij medewerkers die op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging onder meer via intensieve begeleiding en uitzend- en transitiecontracten gemotiveerd worden voor een nieuwe job, eventueel in een andere sector. Werkloosheid vermijden en zorgen voor een zachte transitie naar een nieuwe job kan voor veel mensen een wezenlijk verschil maken.

Een tweede belangrijke werf om een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen is werk maken van activering. Onder meer de activering van langdurig arbeidsongeschikten vraagt onze bijzondere aandacht omdat dit over een heel grote groep van mensen gaat die momenteel te weinig de weg terugvindt naar de arbeidsmarkt. Er moet veel meer aandacht zijn voor wat langdurig arbeidsongeschikten wél nog kunnen", zegt Ann Cattelain. "We zien vandaag te vaak dat er verwacht wordt dat iemand die langdurig arbeidsongeschikt is gewoon opnieuw aan de slag gaat bij de oude werkgever. Dit is in de praktijk vaak niet evident. Ook hier kunnen transitietrajecten een antwoord bieden zodat langdurig zieken de kans krijgen om opnieuw werkgeluk te vinden bij een andere werkgever, vaak zelfs in een andere sector."

We zullen met z’n allen langer en met meer gemotiveerd aan de slag moeten. De uitzendsector kan op vlak van activering van meer ervaren werknemers bogen op een jarenlange ervaring en ook mooie cijfers voorleggen. Zo stelde de uitzendsector in een moeilijk coronajaar niet minder dan 14.110 60-plussers als uitzendkrachten tewerk. "Nu er weer volop gesproken wordt over landingsbanen en brugpensioen vinden wij het belangrijk om te tonen dat ook voor oudere werknemers, activering via uitzendjobs werkt", zegt Ann Cattelain.

En ten slotte is er de werf van het levenslang leren. "Opleiden wordt het nieuwe rekruteren of 'Hire for attitude, train for skills'. Ook hier moeten we af van de notie 'afstuderen'. Leren stopt nooit. We zullen moeten blijven investeren in onze skills en competenties om inzetbaar te blijven. Wij zien hier een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de medewerker duidelijk aan het stuur zit van de loopbaan, maar ook de werkgever en de overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om dit maximaal te faciliteren", alsnog Ann Cattelain.

Positief is dat de arbeidsmarkt opnieuw aantrekt. Bedrijven werven weer aan. Op een moeilijke arbeidsmarkt laten ze zich hiervoor begeleiden door experts. Ook voor HR-dienstverleners is de krapte op de arbeidsmarkt een grote uitdaging. Federgon wil samen met andere sectoren en bedrijven werken aan oplossingen op de lange termijn.

 

Lees hier het Jaarverslag 2020 van Federgon

 

Contact:

Algemeen: Ann Cattelain, CEO, Federgon

Cijfers: Paul Verschueren, Directeur Research & Economic Affairs, Federgon

pr@federgon.be

+32 2 203 38 03

 


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.