Spring naar hoofd-inhoud

Het is vandaag al mogelijk om jaarlijks 50.000 langdurig arbeidsongeschikten naar de arbeidsmarkt te begeleiden

|   WellbeingOutplacementLoopbaanbegeleidingNewsletters

Nog nooit telde België zo veel mensen in het statuut van langdurige arbeidsongeschiktheid dan vandaag. Meer dan 500.000 mensen zijn omwille van medische redenen meer dan 12 maanden afwezig op het werk, zo blijkt uit de rapporten van het RIZIV. In de voorbije vijf jaar is de totale hoeveelheid met een kwart gestegen.

Terwijl het aantal werkzoekenden jaar na jaar daalt, blijft de groep van mensen die wegens ziekte langdurig de arbeidsmarkt verlaten, fel stijgen. Zowel de snelheid van de toename als het aandeel werkenden met ziekteverlof is in België groter dan in de rest van Europa. Verschillende beleidsinstanties richten zich steeds meer op het re-integreren van deze doelgroep op de arbeidsmarkt, zoals de VDAB of het RIZIV met haar Terug Naar Werk-coördinatoren.

Vandaag staat ook de private dienstverlening klaar om de juiste begeleiding aan te bieden aan langdurig zieken om opnieuw toe te treden tot de arbeidsmarkt. De volledige sector van de private HR-dienstverleners staat klaar met voldoende capaciteit om jaarlijks 50.000 langdurig arbeidsongeschikten te begeleiden. Men hoeft geen grote systeemaanpassingen te doen om vooruitgang te boeken: de middelen en de capaciteit zijn er al, er is enkel nog nood aan een sterke begeleiding om de weg naar de private dienstverlening te vinden.

Via het Terug Naar Werk-fonds zullen langdurig arbeidsongeschikten dan ook financieel ondersteund worden om de weg te vinden naar gespecialiseerde begeleiding, al blijft dit tot op vandaag een vrijblijvende keuze. Het fonds betekent een grote stap in de begeleiding van langdurig zieken en het is de eerste keer dat het beleid structureel samenwerkt met de private dienstverleners op het vlak van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Een versterking van deze samenwerking kan met beperkte inspanningen leiden tot een optimale begeleiding naar de private sector, om zo ten volste de capaciteit van dienstverleners doorheen ons land in te zetten.

Daarom ontwikkelde Federgon het platform guide-me. Op één handige website vindt u voortaan alle begeleiding die u tijdens uw loopbaan nodig kan hebben. De jarenlange expertise die door HR-dienstverleners is opgebouwd in de domeinen outplacement, wellbeing en loopbaanbegeleiding wordt op deze manier laagdrempelig en efficiënt aangeboden.

Op zoek naar dienstverleners die zich vandaag al hebben opgegeven om Terug Naar Werk-vouchers aan te nemen? Neem dan snel een kijkje op www.guide-me.be.


Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.