Spring naar hoofd-inhoud

Geleidelijk herstel van uitzendactiviteit in april

|   Uitzendarbeid

In april 2021 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +2,47% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +3,22% in het arbeiderssegment, en met +1,52% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand april van vorig jaar, toen de eerste lockdown een feit was, liet de uitzendsector een stijging optekenen van +62,74%. Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +66,96% in het arbeiderssegment, en met +57,65% in het bediendesegment. Ten opzichte van april 2019 is de uitzendactiviteit -9,31% lager.

De Federgon-index bereikte 103,08 punten in april 2021 tegenover 100,60 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.