Spring naar hoofd-inhoud

De dienstenchequesector trekt aan de alarmbel. Wat als de dienstenchequesector niet langer zou bestaan?

|   Dienstencheques

De oplopende inflatie legt de problemen in de dienstenchequesector nog eens pijnlijk bloot, de sector is uitermate bezorgd over de toekomst. Dat meldt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, die onder meer de dienstenchequesector vertegenwoordigt. De maatschappelijke en economische meerwaarde van de dienstencheque staat nochtans buiten kijf en wordt in Vlaanderen breed erkend. Ook de Europese Commissie verwees reeds meermaals naar 'de Belgische dienstencheque' als een 'best practice'.

Als we terugblikken op het voorbije jaar, dan was de keuze om tijdens de pandemie tijdelijk de pauzeknop in te drukken de enige optie om iedereen duurzaam aan boord te houden en de toekomst van de dienstenchequesector te vrijwaren. "Tijdelijk werkloosheid heeft onze sector, net zoals talrijke andere bedrijven en sectoren, door deze periode geholpen. Pas toen duidelijk werd op welke manier we onze mensen konden beschermen en het veiligheidsmateriaal beschikbaar was, was er de heropstart. Een juiste keuze die zowel door huishoudhulpen als door klanten gewaardeerd werd. De inspanningen van ondernemingen, huishoudhulpen en gebruikers, geformaliseerd in een duidelijk veiligheidsprotocol, hebben op het terrein gewerkt," zegt Erika Dejaegher, Director Tempo-Team @Home en voorzitter van de commissie Dienstencheques bij Federgon. "Met de steun van de Vlaamse Regering kon zo ook tijdens de sanitaire crisis de veiligheid van onze huishoudhulpen en klanten gevrijwaard worden en huishoudelijke hulp op een verantwoorde en duurzame manier herstarten."

Vandaag meldt Federgon dat de dienstenchequesector bezorgd is over zijn toekomst. Het stelsel kampt met een imminent probleem van duurzaamheid. Het Departement WSE concludeerde in haar rentabiliteitsmonitor dat in 2019 reeds 1 op de 3 dienstenchequebedrijven verlieslatend wasDe oplopende inflatie van de voorbije maanden zorgt op korte tijd voor twee indexeringen die de kosten voor de ondernemingen verder zullen doen ontsporen, doordat de inruilwaarde[i] van een dienstencheque voor de bedrijven slechts gedeeltelijk wordt geïndexeerd. "En dan houden we nog geen rekening met de eventuele kosten van de sectorale onderhandelingen in het kader van het Interprofessioneel Akkoord die er dit najaar aankomen," zegt Paul Verschueren, Directeur Vlaanderen bij Federgon. "De situatie is voor veel dienstenchequebedrijven onhoudbaar. Er moet op korte termijn dan ook een oplossing komen."

Federgon trekt vandaag aan de alarmbel en doet een oproep aan de Vlaamse Regering om met de precaire situatie van de dienstenchequesector rekening te houden tijdens de besprekingen over de begroting van 2022. De sector onderstreept dat er vandaag aangepaste maatregelen nodig zijn om de tewerkstelling in de dienstenchequesector te vrijwaren. "De belangrijkste vraag die we ons vandaag moeten durven stellen, is of – en welke – toekomst er is voor ons dienstenchequesysteem," benadrukt Paul Verschueren.

Want wat als… de dienstenchequesector niet langer kan bestaan? De maatschappelijke en economische impact hiervan zou gigantisch zijn, zoals tal van recente academische onderzoeken hebben aangetoond. Het indrukwekkend ecosysteem van 100.000 Vlaamse huishoudhulpen, 800.000 gebruikers en 741 Vlaamse ondernemingen rekent op een antwoord dat vooruitzichten biedt. De sector vraagt vandaag een perspectief op lange termijn en wil heel concreet dat de inruilwaarde van een dienstencheque wordt verhoogd. Het meest voor de hand liggend is dat hiervoor de prijs van de dienstencheque wordt opgetrokken. Ook de arbeidsmarktexperten die vorig jaar de Vlaamse Regering adviseerden in het kader van de relance van de arbeidsmarkt deden reeds dit voorstel. Een duurzame financiering van het systeem komt zowel de huishoudhulpen, de bedrijven, de klanten als de overheid ten goede.

Meer info


[i] De inruilwaarde vertegenwoordigt de inkomsten voor een dienstenchequebedrijf die tegenover één uur huishoudelijke hulp met een dienstencheque staan.


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.