Skip to main content

Daling van de uitzendactiviteit in juli

|   Uitzendarbeid

In juli 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,38% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -1,65% in het arbeiderssegment en met -1,02% in het bediendesegment.

Ook in vergelijking met de maand juli van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen. In vergelijking met juli 2017 nam de uitzendactiviteit af met -2,83%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -2,54% in het arbeiderssegment en een afname met -3,18% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 113,0 punten in juli 2018 tegenover 114,6 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Directeur Research & Economic Affairs / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.