Spring naar hoofd-inhoud

Brussel: de Brusselse regering slaagt niet voor haar examen inzake de kostenberekening van dienstencheques. Na Wallonië veroordeelt Brussel de rentabiliteit en zelfs het bestaan van dienstencheques

|   Dienstencheques

Politieke deals in de aanloop naar 21 juli zijn zelden goed doordacht. Dat is nog maar eens het geval met de voorontwerpen van besluiten bij de hervorming van de dienstenchequeregeling die deze dinsdag door de Brusselse regering werden gevalideerd. Dat bevestigt Federgon, de federatie van HR-dienstverleners die met name de dienstenchequebedrijven vertegenwoordigt. Deze teksten accentueren drastisch het onevenwicht tussen de kosten en de inkomsten van de erkende dienstenchequebedrijven. Voor Federgon zijn deze teksten ondraaglijk.

"De kosten die worden gegenereerd door de voorziene bijkomende verplichtingen zijn totaal onaanvaardbaar voor de dienstenchequebedrijven. Hoewel verschillende maatregelen in principe goed bedoeld zijn, zijn ze door hun aantal en vereisten onpraktisch en onbetaalbaar", benadrukt Arnaud le Grelle, Directeur Brussel-Wallonië bij Federgon, Netwerk voor Werk. "We kunnen spreken van blindheid. De problemen van de sector zijn gekend. Maar, het lijkt alsof er een wedstrijd bestaat tussen de regio's over wie er het best mee weggeraakt. Er wordt geen rekening gehouden met dienstenchequebedrijven. Alleen aan hun behoeften wordt niet voldaan. De hervorming is zwaar en complex, duur op het vlak van personeel en dus ook van financiële kosten. Daar waar de dienstenchequebedrijven tijdens de Covid-crisis als essentieel werden beschouwd, brengt de regering ze vandaag in de problemen in de overtuiging ze te hervormen. Men verhoogt de eisen voor toezicht en opleiding, eist een commerciële overeenkomst en voorafgaande bezoeken aan klanten voordat er prestaties worden verricht, vergroot de verantwoordelijkheid van bedrijven ten opzichte van klanten en huishoudhulpen, enzovoort, zonder deze nieuwe eisen goed of duurzaam te financieren en zonder te weten of ze van die aard zijn dat ze een antwoord kunnen bieden op de vastgestelde problemen. Ik roep op tot ernst en realiteitszin tegenover deze verwijtbare blindheid.”

Arnaud le Grelle vervolgt: "Het activiteitsniveau herstelt zich niet, de winstgevendheid verslechtert waar die nog bestaat, ongeacht het type bedrijf. De tekst biedt geen enkele garantie dat de financiering aan de behoeften zal voldoen. De extra euro die Brusselse klanten sinds 1 januari betalen, gaat alleen naar de gewestbegroting; bedrijven en huishoudhulpen hebben daar niets aan. We hebben het adviesbureau Graydon een analyse van de sector op basis van jaarrekeningen toevertrouwd. De resultaten daarvan zullen we aan de betrokken ministers overhandigen. Wanneer een zo betrouwbaar en goed geïnformeerd bedrijf als Graydon toevertrouwt dat het nog nooit een sector heeft gezien die er slechter voorstond, dan durf ik te hopen dat dit mensen zal aanzetten om na te denken en naar ons te luisteren zoals dat in Vlaanderen het geval was. Dienstencheque-activiteiten zijn essentieel voor de Brusselse arbeidsmarkt. Ze ten grond brengen door verstikking is ondenkbaar."

Federgon is van mening dat het niet langer aan de orde is om huishoudhulpen tegenover erkende structuren te plaatsen. Hun lot is met elkaar verbonden. Zonder huishoudhulpen geen bedrijven en zonder duurzame bedrijven geen huishoudhulpen. De hervorming is zwaar en complex. Het enige positieve effect op de werkgelegenheid zal de noodzakelijke versterking van de administratie zijn om de uitvoering en de controle ervan te garanderen. Maar, als deze vereisten leiden tot het stopzetten van dienstencheque-activiteiten, wat meer dan waarschijnlijk is voor een zeer groot aantal operatoren, dan zal iedereen verliezende partij zijn. Wanneer de Brusselse teksten slechts lichtjes gewijzigd worden, moeten we niet verbaasd zijn over het aantal faillissementen en de heropleving van zwartwerk. Brussel is in dit opzicht bijzonder kwetsbaar. En met zwartwerk zullen overwegingen over voorafgaande bezoeken, kwaliteitscharters, opleiding en risicoanalyse zeker niet meer op de agenda staan. "Het is tijd om controle te verwerven. Straks is het te laat.”


Contact

Arnaud le Grelle

Directeur Wallonië-Brussel
Coördinator commissie Interim Management

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.