Skip to main content

Bescheiden verbetering van de uitzendactiviteit in augustus

|   Uitzendarbeid

In augustus 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,50% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +1,18% in het bediendesegment en met +0,002% in het arbeiderssegment.

Ook in vergelijking met de maand augustus van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging optekenen. In vergelijking met augustus nam de uitzendactiviteit toe met +0,55%. Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +2,17% in het bediendesegment en een lichte afname van -0,66% in het arbeiderssegment.

De Federgon-index bereikte 113,9 punten in augustus 2018 tegenover 113,33 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Directeur Research & Economic Affairs / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.