Spring naar hoofd-inhoud

Toename van de uitzendactiviteit in februari

|   Uitzendarbeid

In de maand februari 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,02% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +0,95% in het arbeiderssegment en met +1,13% in het bediendesegment.

Lees meer


Afname van de uitzendactiviteit in januari

|   Uitzendarbeid

In de maand januari 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,29% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,71% in het arbeiderssegment en met -2,09% in het bediendesegment.

Lees meer


Federgon is erg verheugd dat de regering uitzendarbeid in de openbare sector eindelijk invoert

|   Uitzendarbeid

Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, is uitermate verheugd dat de ministerraad vandaag de Koninklijke Besluiten heeft goedgekeurd waarmee zowel de federale administraties als de autonome overheidsbedrijven voortaan een beroep kunnen doen op uitzendarbeid.

Lees meer


Toename van de uitzendactiviteit in december

|   Uitzendarbeid

In de maand december 2017 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +3,63% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +3,42% in het arbeiderssegment en met +3,91% in het bediendesegment.

Lees meer


Vakbonden weigeren te onderhandelen over uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur

|   Uitzendarbeid

Als uitzendkracht aan de slag met een contract van onbepaalde duur. Het zou de vakbonden als muziek in de oren moeten klinken. Toch weigeren de vakbonden de onderhandelingen over het uitwerken van een dergelijk systeem op te starten. Voor Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, is dit onbegrijpelijk.

Lees meer


De definitieve wet op de uitzendarbeid wordt 30!

|   Uitzendarbeid

Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat de definitieve wet op de uitzendarbeid werd gestemd. De wet regelt onder meer de juridische verhoudingen, de motieven en de duur van de uitzendopdrachten. Dit maakte Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, bekend.

Lees meer


Flexibiliteit: ja. Misbruik: neen. Uitzendsector is formeel, het misbruiken van dagcontracten kan niet

|   Uitzendarbeid

Federgon, de federatie die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, keurt het misbruik van dagcontracten af.

Lees meer


Uitzendarbeid in de publieke sector

|   Uitzendarbeid

Federgon, de federatie die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, is verheugd dat de Vlaamse regering op voorstel van Minister Homans, vandaag het ontwerpdecreet heeft goedgekeurd dat uitzendarbeid binnenkort zal toelaten binnen de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

pr@federgon.be
+32 (0)2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Perscoördinator
Lien Persyn

Woordvoerster
Ann Cattelain
CEO


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSJPG