Spring naar hoofd-inhoud

Gespecialiseerde bureaus bieden extra garanties voor zowel freelancer als klant-gebruiker

|   Interim ManagementProjectsourcing

Federgon breekt een lans voor het samenwerken van freelancers met gespecialiseerde bureaus, of providers, die als tussenpersoon tussen freelancer en klant-gebruiker staan om meer zekerheid te creëren voor zelfstandigen.

Lees meer


De zorgsector heeft nood aan een modern personeelskader, waarin ook flexibele arbeid een plaats heeft

|   ProjectsourcingUitzendarbeid

In cijfers die gisteren door het Departement Zorg gepubliceerd werden, namen zij het stijgende aantal ”interimmers en zelfstandigen” binnen de zorgsector onder de loep. Daarbij wordt ten onrechte geen onderscheid gemaakt tussen uitzendarbeid en project sourcing en wordt volkomen voorbijgegaan aan de nood aan meer autonomie van de vele medewerkers in de zorg. Federgon is ervan overtuigd dat flexibele arbeid net een troef kan zijn voor de zorg en ijvert voor een sterkere samenwerking met de zorgsector.

Lees meer


De zorgsector schiet zichzelf in de voet door in tijden van grote krapte projectsourcing te willen uitsluiten

|   Projectsourcing

Dat zegt Federgon, netwerk voor werk en de federatie van HR-dienstverleners die onder meer de uitzend- en de projectsourcingsector vertegenwoordigt.

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

communication@federgon.be
+32 2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Woordvoerder en Perscoördinator
Dennis Rombauts


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSPNG