Spring naar hoofd-inhoud

Toename van de uitzendactiviteit in april

|   Uitzendarbeid

In april 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,35% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een ongelijke evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,03% in het arbeiderssegment en nam toe met +0,89% in het bediendesegment.

Lees meer


Uitzendarbeid ontsluit steeds meer de inactieve arbeidsreserves

|   Uitzendarbeid

De meest recente studie van marktonderzoeksbureau IPSOS schetst op basis van een bevraging bij tienduizend uitzendkrachten het profiel van de uitzendkrachten en de kenmerken van hun tewerkstelling anno 2018.

Lees meer


Afname van de uitzendactiviteit in maart

|   Uitzendarbeid

In de maand maart 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,55% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,40% in het arbeiderssegment en met -0,76% in het bediendesegment.

Lees meer


HR-dienstverleners aan de basis van een performante arbeidsmarkt

Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, heeft vandaag haar jaarcijfers voorgesteld. 2017 was een goed tot zeer goed jaar voor de HR-dienstverleners. De meeste Federgon-sectoren laten sterke groeicijfers optekenen. Zo groeide de uitzendsector met 6,2 %.

Lees meer


Toename van de uitzendactiviteit in februari

|   Uitzendarbeid

In de maand februari 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,02% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +0,95% in het arbeiderssegment en met +1,13% in het bediendesegment.

Lees meer


Meer en meer bedrijven vertrouwen hun rekrutering toe aan gespecialiseerde selectiebureaus

|   RSS

De Recruitment, Search & Selectie (RSS) sector heeft 2017 kunnen afsluiten met sterke groeicijfers. In het vierde kwartaal groeide de omzet van de bureaus voor Rekrutering, Search & Selectie met maar liefst 19,3 %. Dit meldt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners.

Lees meer


Afname van de uitzendactiviteit in januari

|   Uitzendarbeid

In de maand januari 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,29% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -0,71% in het arbeiderssegment en met -2,09% in het bediendesegment.

Lees meer


Federgon is erg verheugd dat de regering uitzendarbeid in de openbare sector eindelijk invoert

|   Uitzendarbeid

Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, is uitermate verheugd dat de ministerraad vandaag de Koninklijke Besluiten heeft goedgekeurd waarmee zowel de federale administraties als de autonome overheidsbedrijven voortaan een beroep kunnen doen op uitzendarbeid.

Lees meer


Inzetten op well-being van eigen medewerkers een wapen in de ‘war for talent’

Een recordaantal Belgen is langdurig afwezig omwille van een burn-out. Steeds meer mensen moeten langere tijd thuisblijven omdat ze de stress en de hoge werkdruk niet langer de baas kunnen. Hoog tijd om een actief well-being-beleid te voeren vindt Federgon, de federatie van HR-dienstverleners.

Lees meer


Graag een constructieve dialoog over een sector die zowel op sociaal als op economisch vlak een cruciale maatschappelijke rol vervult

|   Dienstencheques

Het klopt, het dienstenchequesysteem heeft vandaag de vooropgestelde doelstellingen ruimschoots overtroffen. Maar dat dit zou betekenen dat het systeem nu stilaan mag afgebouwd worden? Integendeel. Dit zou een bijzonder slecht idee zijn, stelt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die ook de dienstenchequesector vertegenwoordigt.

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

pr@federgon.be
+32 (0)2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Perscoördinator
Lien Persyn

Woordvoerster
Ann Cattelain
CEO


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSJPG