Spring naar hoofd-inhoud

Zowel ontslag als werkloosheid worden relieken uit het verleden

|   OutplacementLoopbaanbegeleiding

Het is het uitgelezen moment om een nieuwe visie op ontslag en transitie te bewerkstelligen. Een visie naar een samenleving die loopbaanzekerheid voorop zet.

Lees meer


De zorgsector heeft nood aan een modern personeelskader, waarin ook flexibele arbeid een plaats heeft

|   ProjectsourcingUitzendarbeid

In cijfers die gisteren door het Departement Zorg gepubliceerd werden, namen zij het stijgende aantal ”interimmers en zelfstandigen” binnen de zorgsector onder de loep. Daarbij wordt ten onrechte geen onderscheid gemaakt tussen uitzendarbeid en project sourcing en wordt volkomen voorbijgegaan aan de nood aan meer autonomie van de vele medewerkers in de zorg. Federgon is ervan overtuigd dat flexibele arbeid net een troef kan zijn voor de zorg en ijvert voor een sterkere samenwerking met de zorgsector.

Lees meer


De Federal Learning Account is een onbruikbaar instrument voor de uitzendsector: “à l’impossible, nul n’est tenu“

Op 1 april treedt de wet tot invoering van de Federal Learning Account (FLA) in werking. Federgon stelt vast dat voorrang wordt gegeven aan een overhaaste lancering eerder dan aan de creatie van een bruikbaar en nuttig instrument voor ondernemingen en burgers om de cultuur van levenslang leren in ons land echt te stimuleren. Ondanks onze pogingen om dit bij te sturen, is de huidige tool allesbehalve bruikbaar voor uitzendkantoren.

Lees meer


Daling van de uitzendactiviteit in februari

|   Uitzendarbeid

In februari 2024 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,51% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Minister van Sociale zaken en Federgon slaan de handen in elkaar voor de begeleiding van langdurig zieken

|   WellbeingOutplacementLoopbaanbegeleiding

Langdurig zieken alle kansen geven om terug aan het werk gaan onder begeleiding van erkende private dienstverleners. Daar wil Federgon samen met minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke volop voor gaan.

Lees meer


Federgon lanceert voorstellen voor de duurzame integratie van personen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt

|   WellbeingOutplacementLoopbaanbegeleiding

21 maart is de Internationale dag tegen discriminatie en racisme. Federgon, het Netwerk voor Werk, grijpt deze dag aan om voorstellen te lanceren die de duurzame integratie van personen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt bevorderen.

Lees meer


Daling van de uitzendactiviteit in januari

|   Uitzendarbeid

In januari 2024 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -2,42% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Conflictmodel moet in de kast. De dienstenchequesector heeft nood aan een constructieve sociale dialoog.

|   Dienstencheques

Huishoudhulpen mogen niet langer onnodig ongerust gemaakt worden. Bedrag eindejaarspremie en syndicale premie staan niet ter discussie.

Lees meer


Volle emmer, lege strijkmand: het water staat huishoudhulpen én werkgevers aan de lippen.

|   Dienstencheques

De werkgevers van de huishoudhulpen, de dienstenchequebedrijven, trekken aan de alarmbel naar aanleiding van de vakbondsactie op 7 februari. Hoewel de vakbonden hun pijlen op de dienstenchequebedrijven richten, willen de werkgevers de huishoudhulpen bijtreden in hun roep naar een correct en werkbaar kader voor dienstencheques. Sectorfederatie Federgon doet een oproep aan de beleidsmakers en vakbonden om via overleg tot een duurzaam toekomstmodel te komen. De huishoudhulpen zetten zich immers elke dag voor 100% in, hebben een belangrijke maatschappelijke meerwaarde en verdienen dus een duurzame toekomst. Dit toekomstperspectief ontbreekt vandaag omdat de sector kraakt onder de jarenlange structurele financieringsproblemen en het complexe regelgevende kader. De emmer is figuurlijk vol. Indien er niets ondernomen wordt, zal de strijkmand ook letterlijk leeg blijven.

Lees meer


Matige verbetering van de uitzendactiviteit in december

|   Uitzendarbeid

In december 2023 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +2,06% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

communication@federgon.be
+32 2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Woordvoerder en Perscoördinator
Dennis Rombauts


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSPNG