Spring naar hoofd-inhoud

Lichte daling van de uitzendactiviteit in juni

|   Uitzendarbeid

In juni 2022 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,47% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze lichte achteruitgang is toe te schrijven aan een een negatieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment van -1,97%, en een toename in het bediendesegment van +1,40%. 

Lees meer


Ontwerp van sectoraal akkoord in de uitzendsector. De werkgevers zijn tevreden.

|   Niet op home paginaUitzendarbeid

Gisteren, 30/6/2022, is er een ontwerp van sectoraal akkoord afgesloten in de uitzendsector (PC 322). De werkgevers tonen zich tevreden.

Lees meer


Uitzendactiviteit neemt af in mei

|   Uitzendarbeid

In mei 2022 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -3,10% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Het sociaal akkoord 2021-2022 gesloten op 9 juni 2022 in PC 322.01 is bevestigd

|   Dienstencheques

Na lang onderhandelen hebben de sociale partners van de dienstencheques in de nacht van 8 op 9 juni 2022 een ontwerpakkoord bereikt over de lonen, de verplaatsingskosten en de arbeidsvoorwaarden.

Lees meer


De uitzendsector blijft in april op een stabiel niveau presteren

|   Uitzendarbeid

In april 2022 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,10% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


De uitzendactiviteit blijft stabiel in uitdagende tijden

|   Uitzendarbeid

In maart 2022 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,66% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Werk maken van kwalitatieve en kwantitatieve ontsluiting van de arbeidsreserve

Naar aanleiding van de werkgelegenheidsconferentie die Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits vandaag organiseert, formuleert Federgon, het netwerk voor werk, 5 concrete actiepunten om de Vlaamse arbeidsmarkt zuurstof te geven.

Lees meer


Stabiele groei van de uitzendactiviteit in februari

|   Uitzendarbeid

In februari 2022 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,00% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers).

Lees meer


Uitzendsector niet opgezet met de oproep van de Bouwunie

|   Uitzendarbeid

Met veel verbazing, zo reageert Federgon, de federatie van HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, op de uithaal van de Bouwunie richting de uitzendsector.

Lees meer


Bemoedigende start van 2022

|   Uitzendarbeid

In januari 2022 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,09% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

pr@federgon.be
+32 (0)2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Perscoördinator
Lien Persyn

Woordvoerster
Ann Cattelain
CEO


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSPNG