Spring naar hoofd-inhoud

Federgon wil in 2022 volop inzetten op oplossingen om een antwoord te bieden op de schaarste op onze arbeidsmarkt

|   Newsletters

De (onverwacht) snelle relance van de economie in de loop van 2021 heeft geleid tot een aanbodschok. Zo zet de schaarste van grondstoffen en halffabricaten, maar ook van arbeidskrachten vandaag reeds een rem op onze economische groei. De indicatoren rond schaarste op de arbeidsmarkt zijn verontrustend, niet in het minst vanuit het oogpunt om de werkzaamheidsgraad op te trekken tot 80%. Intensieve en duurzame acties dringen zich op. Federgon zet in 2022 de aanpak van de schaarste prioritair op de agenda. Het onderwerp zal centraal staan op de Algemene Vergadering van 17 maart 2022 en er wordt aan een paper gewerkt.