Spring naar hoofd-inhoud

Kwaliteitslabel Federgon Loopbaanbegeleiding


Waarom een Federgon-kwaliteitslabel voor loopbaanbegeleiding?

Het Federgon-kwaliteitslabel loopbaanbegeleiding biedt een leidraad voor klanten en voorziet in duidelijke kwaliteitsgaranties. Nu duurzaamheid steeds hoger op de agenda staat, wordt kwaliteitsgarantie nog belangrijker. Kwaliteit is dan ook een doorslaggevend beslissingsargument bij de keuze van een geschikt loopbaancentrum. Het Federgon-kwaliteitslabel loopbaanbegeleiding wil vooral dit engagement benadrukken. Zorg ervoor dat klanten voor uw organisatie kiezen en ga resoluut voor kwaliteit! Laat u certificeren!

Zelfscan en audit

De basis voor het Federgon-kwaliteitslabel loopbaanbegeleiding is de zelfscan: de leden bewaken zelf actief hun kwaliteit. De basis voor de zelfscan zijn de kwaliteitsnormen die op sectorniveau zijn overeengekomen. De zelfscan geeft duidelijk weer hoe een bedrijf scoort ten opzichte van deze normen. De zelfscan kan enerzijds aangeven waar er nog moet bijgestuurd worden en anderzijds een positieve bevestiging zijn dat er reeds conform de normen wordt gewerkt.

Maar een externe blik valideert, stimuleert en kan op blinde vlekken wijzen. Hiervoor wordt een audit voorzien.

Tijdens het bezoek ter plaatse wordt nagegaan of de zelfscan op een degelijke manier is uitgevoerd en/of waar nodig voldoende is bijgestuurd. De kwaliteitsnormen worden steekproefsgewijs getoetst aan de hand van concrete werkinstrumenten en klantendossiers. Vervolgens wordt er bij enkele klanten telefonisch gecheckt of hun algemene perceptie positief is.

Federgon heeft voor de audits voor het kwaliteitslabel loopbaanbegeleiding een kaderovereenkomst met Lloyd's Register (LR).

Tarieven voor Federgon kwaliteitslabel loopbaanbegeleiding

Audit: € 1.350
Prijzen excl. btw en op basis van een volledig ingevulde zelfscan.


Meer informatie?

Voor meer informatie over het Federgon-kwaliteitslabel loopbaanbegeleiding kunt u steeds terecht bij Andreas Verougstraete, Juridisch adviseur: 02 203 38 03 of via mail.