Spring naar hoofd-inhoud

Tevredenheidsmeting

De kwaliteit van een outplacement kan ook geëvalueerd worden door de tevredenheid van de deelnemers en de werkgever te meten.


Er zijn twee tevredenheidsenquêtes: één voor de deelnemer die de outplacementbegeleiding genoot, en een andere bij de werkgever die het outplacement aanbood. In deze vragenlijst wordt gepeild naar de dienstverlening van het outplacementkantoor dat een certificaat heeft.

De tevredenheidsmetingen worden zo toegankelijk mogelijk gemaakt.