Spring naar hoofd-inhoud

Gedragscode

Als outplacementbureau kan je je vrijwillig inschrijven om het certificaat te behalen.


In dat geval verbind je je ertoe om een gedragscode te onderschrijven. Deze gedragscode omvat, naast een aantal kwaliteitseisen, ook formaliteiten als:

  • het afnemen van tevredenheidsenquĂȘtes bij de betrokken bedrijven en ontslagen werknemers,
  • een klachtenprocedure voor het geval er problemen rijzen tijdens de begeleiding,
  • het registreren van de nodige gegevens in 'Mijn Loopbaan voor Partners' (MLP) van de VDAB.

Hou je je als outplacementkantoor niet aan de gedragscode, dan kan uw certificaat ingetrokken worden.

Gedragscode downloaden.