Spring naar hoofd-inhoud

Het Federgon-cijfer van de maand januari 2019

|   Cijfers van de maand

82% van de Vlaamse volwassenen is niét bereid om deel te nemen aan levenslang leren.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand november 2018

|   Cijfers van de maand

35.250 euro. Dat is de kost voor een mislukte externe aanwerving van een bediende na 2 jaar dienst, zo becijferde Securex in hun rapport rond interne mobiliteit. Dit toont aan hoe noodzakelijk het is om samen te werken met competente rekruterings- en selectiepartners.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand september 2018

|   Cijfers van de maand

89% van de huishoudhulpen geeft aan tevreden te zijn over hun job. De algemene tevredenheid in de dienstenchequesector ligt dus erg hoog: maar liefst 46% doet het werk zeer graag en 44% doet het werk eerder graag. Slechts 8% geeft aan eerder niet graag te werken als huishoudhulp en 3% werkt helemaal niet graag in de sector.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van juli en augustus 2018

|   Cijfers van de maand

In 2017 werden ongeveer 244.000 inkomende gedetacheerde personen in België geteld. Detachering maakt ongeveer 5 procent uit van onze totale tewerkstelling. Er is een sterke concentratie in de bouwsector; ongeveer één op drie personen die in de Belgische bouwsector werken, is een gedetacheerde.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand juni 2018

|   Cijfers van de maand

België staat op de achtste plaats in de Europese DESI-index (Digital Economy and Society Index). Die meet de vooruitgang van de Europese lidstaten in de digitale omschakeling. De Europese Commissie meet zo jaarlijks de verspreiding van breedband, de ontwikkeling van digitale vaardigheden, de digitalisering van overheidsdiensten en bedrijven en andere indicatoren.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand mei 2018

|   Cijfers van de maand

Van alle werkenden in België geeft 4,3% aan een andere job te zoeken. Dat stelt Statbel, het Belgische statistiekbureau, vast in een nieuwe cijferreeks over de Belgische arbeidsmarkt.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand april 2018

|   Cijfers van de maand

Over de periode 2018-2023 zouden in totaal 240.000 banen gecreëerd worden, of gemiddeld 40.000 per jaar. Het aantal loontrekkenden in de privésector zou stijgen met 176.000, het aantal zelfstandigen met 54.000 en de werkgelegenheid in de publieke sector met 10.000 eenheden.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand maart 2018

|   Cijfers van de maand

Steeds meer Belgen hebben een tweede baan. In 2016 hadden 202.076 mensen in ons land een tweede job. Dat is een nieuw record en op jaarbasis een toename met 16.974 mensen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de FOD Economie.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand februari 2018

|   Cijfers van de maand

Bedrijven waren in 2017 zuinig met collectief ontslag. Er zijn in de loop van vorig jaar 3.829 banen op de helling gekomen door collectieve ontslagronden. Dat is het laagste cijfer sinds 2009, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Werk.

Lees meer


Het Federgon-cijfer van de maand januari 2018

|   Cijfers van de maand

De verwachte economische groei voor 2017 werd door de NBB opgetrokken tot 1,7% op jaarbasis. Ook in 2018 zou de Belgische economie dat tempo aanhouden. Daarna zal de groei geleidelijk teruglopen tot 1,4 % in 2020, vooral ten gevolge van de geleidelijke vertraging van de buitenlandse afzetmarkten en de afkoeling van de investeringscyclus van de ondernemingen, alsook van de traditionele post-electorale teruggang van de lokale overheidsinvesteringen.

Lees meer