Skip to main content

HR-dienstverleners zoeken met succes oplossingen op gespannen arbeidsmarkt

|   Kwartaalrapporten

"In het eerste kwartaal van 2018 groeide de binnenlandse werkgelegenheid licht (+0,2%) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Op jaarbasis, gaat het om een vooruitgang van +1,1%. Het aantal vacatures blijft hoog en de werkloosheid neemt verder af. De arbeidsmarkt blijft gespannen maar de HR-dienstverleners zoeken met succes oplossingen die hun toelaten een positieve balans voor te leggen en zich te positioneren als betrouwbare en performante partners op deze markt."

Lees meer


HR-dienstverleners bouwen mee aan groeiende arbeidsmarkt

|   Kwartaalrapporten

“Ook het 4e kwartaal van 2017 werd gekenmerkt door aanhoudende arbeidsintensieve groei. Deze groei confronteert ons terzelfdertijd met de pijnpunten op de Belgische arbeidsmarkt waaronder de mismatch, lage werkzaamheid en hoge inactiviteit. De Federgon-sectoren zijn echter optimaal geplaatst om de gap tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verder te helpen dichten door het aanbieden van creatieve oplossingen.”

Lees meer


Dynamische arbeidsmarkt wordt ondersteund door sterke HR-dienstverlening

|   Kwartaalrapporten

“De economische groei houdt aan en blijft opvallend arbeidsintensief. De Federgon-sectoren faciliteren maximaal de omzetting van de economische groei in tewerkstelling maar botsen ook op de krapper wordende arbeidsmarkt. Nochtans zijn de Federgon-sectoren optimaal geplaatst om de gap tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verder te helpen dichten. De krappe arbeidsmarkt biedt beperkingen, maar zeker ook mogelijkheden om zich te onderscheiden door met creatieve oplossingen te komen.”

Lees meer


HR-dienstverleners ondersteunen opverende arbeidsmarkt

|   Kwartaalrapporten

"De arbeidsmarktparameters kleuren nog steeds groen en de Federgon-sectoren faciliteren maximaal de omzetting van de economische groei in tewerkstelling. De context wordt echter steeds uitdagender door sterke signalen van toenemende schaarste. Verder doorgedreven inspanningen inzake activering en volop inzetten op het dichtrijden van de skills-gap moeten meer dan ooit op de agenda staan in de komende kwartalen."

Lees meer


HR-dienstverleners ondersteunen opverende arbeidsmarkt

|   Kwartaalrapporten

Belgische arbeidsmarkt laat crisis grotendeels achter zich...

De Belgische economie groeit al vier jaar aan een matig tempo. In Q1 2017 groeide de bedrijvigheid met 0,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2016 steeg het bbp met 1,6 %. Een lichte versnelling van de groei dus in vergelijking met 2016! Het ondernemersvertrouwen nam licht af tijdens het vierde kwartaal maar blijft op een hoog niveau.

Lees meer