Skip to main content

Federgon is erg verheugd dat de regering uitzendarbeid in de openbare sector eindelijk invoert

|   Uitzendarbeid

Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, is uitermate verheugd dat de ministerraad vandaag de Koninklijke Besluiten heeft goedgekeurd waarmee zowel de federale administraties als de autonome overheidsbedrijven voortaan een beroep kunnen doen op uitzendarbeid.

Lees meer

Inzetten op well-being van eigen medewerkers een wapen in de ‘war for talent’

Een recordaantal Belgen is langdurig afwezig omwille van een burn-out. Steeds meer mensen moeten langere tijd thuisblijven omdat ze de stress en de hoge werkdruk niet langer de baas kunnen. Hoog tijd om een actief well-being-beleid te voeren vindt Federgon, de federatie van HR-dienstverleners.

Lees meer

Graag een constructieve dialoog over een sector die zowel op sociaal als op economisch vlak een cruciale maatschappelijke rol vervult

|   Dienstencheques

Het klopt, het dienstenchequesysteem heeft vandaag de vooropgestelde doelstellingen ruimschoots overtroffen. Maar dat dit zou betekenen dat het systeem nu stilaan mag afgebouwd worden? Integendeel. Dit zou een bijzonder slecht idee zijn, stelt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die ook de dienstenchequesector vertegenwoordigt.

Lees meer

Toename van de uitzendactiviteit in december

|   Uitzendarbeid

In de maand december 2017 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +3,63% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +3,42% in het arbeiderssegment en met +3,91% in het bediendesegment.

Lees meer

Een uitbreiding van de dienstenchequesector is een volwaardig alternatief voor de regeringsvoorstellen inzake 1.000 euro bijverdienen

|   Dienstencheques

Het voorstel van de federale regering om burgers de kans te geven per maand tot 1.000 euro onbelast bij te klussen verdienen doet heel wat stof opwaaien. De doelstellingen van dit voorstel zijn nochtans nobel.

Lees meer

Persbericht VVSG - Sector Dienstencheques pakt discriminatie aan

|   Dienstencheques

Om discriminatie in de dienstenchequebedrijven tegen te gaan, hebben de werkgeversorganisaties Federgon, het Vlaams Platform PWA/PWA-DCO, de Federatie van de Belgische Textielverzorging en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) vandaag de vzw MYCADIS boven de doopvont gehouden.

Lees meer

Vakbonden weigeren te onderhandelen over uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur

|   Uitzendarbeid

Als uitzendkracht aan de slag met een contract van onbepaalde duur. Het zou de vakbonden als muziek in de oren moeten klinken. Toch weigeren de vakbonden de onderhandelingen over het uitwerken van een dergelijk systeem op te starten. Voor Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, is dit onbegrijpelijk.

Lees meer

De definitieve wet op de uitzendarbeid wordt 30!

|   Uitzendarbeid

Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat de definitieve wet op de uitzendarbeid werd gestemd. De wet regelt onder meer de juridische verhoudingen, de motieven en de duur van de uitzendopdrachten. Dit maakte Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, bekend.

Lees meer

Aan alle huishoudhulpen een oprechte dankjewel!

|   Dienstencheques

Op de Dag van de Schoonmaak wil Federgon, de federatie die onder meer de dienstenchequesector vertegenwoordigt, uitdrukkelijk alle huishoudhulpen bedanken. Elke dag opnieuw maken zij voor bijna een miljoen klanten het verschil. Wij willen hen dan ook oprecht danken voor hun inzet en hun engagement.

Lees meer

Federgon kiest ook drie nieuwe regionale voorzitters

Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, heeft drie regionale voorzitters verkozen. Hun taak wordt, gezien de regionalisering, heel erg belangrijk. Heel wat prioritaire dossiers voor de federatie worden op het regionale niveau onderhandeld.

Lees meer

Perscontact

De communicatiedienst is bereikbaar voor journalisten die meer informatie willen over Federgon. Onderstaande nummers en e-mailadressen zijn enkel bedoeld voor pers.

pr@federgon.be
+32 (0)2 203 38 03

Federgon - Communication & PR
Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel

Perscoördinator
Lien Persyn

Woordvoerder
Herwig Muyldermans
Algemeen Directeur Federgon


Studenten die meer informatie wensen, raden we aan om ons jaarverslag en de website te raadplegen.

Download hier ons logo

EPSJPG

Download hier de foto's van onze directieleden