Spring naar hoofd-inhoud

Opleidingspremies - Partnerschap tussen Federgon en Cevora

Uw onderneming is lid van Federgon en valt onder de bevoegdheid van het Paritair Comité 200? Dan kunt u van Cevora, het opleidingscentrum van PC 200, een premie krijgen voor elke deelname aan één van onze opleidingen 'Sociale Wetgeving', meer bepaald onze opleidingen in het kader van Uitzendarbeid (basis of advanced), Diensten aan Particulieren of Outplacement.

Resultaat van deze samenwerking

Sinds januari 2021 moet u geen administratieve stappen (meer) ondernemen om bij deelname aan onze opleidingen van de premie te kunnen genieten. Of u de premie in het verleden al aangevraagd heeft of niet, Federgon doet het, mits een kleine compensatie, voor u en vermindert meteen op uw factuur de prijs van de opleiding met het premiebedrag van Cevora. De premie waarvan u via Federgon zal kunnen genieten, zal trouwens hoger zijn dan de premie die u tot 2020 toe rechtstreeks van Cevora kon ontvangen.

Welke financiële tussenkomst zal Cevora voor onze opleidingen "Sociale Wetgeving" bieden?

  Uitzendarbeid (basis en advanced) Diensten aan Particulieren Outplacement
Volledig traject € 80 € 80 € 40
E-learning + examen € 55 / /

Per inschrijving waarvoor we de premie aanvragen, zullen we € 5 administratieve kosten aanrekenen.

Hoeveel zullen onze opleidingen dan kosten?

  Uitzendarbeid (basis en advanced) Diensten aan Particulieren Outplacement
Volledig traject € 205 in plaats van € 280 € 245 in plaats van € 320 € 145 in plaats van € 180
E-learning + examen € 175 in plaats van € 225 / /

Geldende voorwaarden en te volgen procedure

Wat zijn de voorwaarden en wat moet er concreet gebeuren om in het kader van onze opleidingen te kunnen genieten van de financiële tussenkomst van Cevora?

  1. Uw onderneming moet onder de bevoegdheid van het Paritair Comité 200 vallen. U kan dit hier nakijken.
  2. Bij uw inschrijving moet u ons de gevraagde gegevens verstrekken (voornaam, familienaam, functie en geboortedatum van de deelnemer).
  3. Met het oog op het verkrijgen van een financiële tegemoetkoming zullen wij de bovenvermelde gegevens en uw bedrijfsgegevens overmaken aan Cevora. Lees de privacyverklaring van de Federgon Academy.
  4. De deelnemer moet het hele opleidingstraject (of de hele e-learning) volgen en via de e-learningmodule een evaluatie uitbrengen.

Voor alle inschrijvingen waarvoor deze 4 voorwaarden vervuld zijn, zal u van ons slechts een factuur ontvangen ten belope van het verminderde tarief (= prijs van de opleiding - premiebedrag) en € 5 administratiekost.