Spring naar hoofd-inhoud

Amelior

Rol van de vertrouwenspersoon op het vlak van psychosociale risico’s

Inhoud

In een moderne en flexibele organisatie wordt veel aandacht besteed aan het psychosociale welzijn op het werk. Medewerkers die zich op het werk goed voelen, presteren beter, leven gezonder, zijn meer gemotiveerd en stellen zich flexibeler en creatiever op. Hun betrokkenheid en engagement stijgt, wat een daling van het absenteïsme tot gevolg heeft. Ook de veiligheid en de kwaliteit van het werk zullen er goed bij varen. Optimaal omgaan met psychosociale risico's op het werk is één van de grote uitdagingen in de huidige werkomgeving. Om deze uitdaging in goede banen te leiden, zijn er binnen een organisatie heel wat actoren die hieraan hun steentje bijdragen. Een van deze actoren is bij uitstek de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is geen verplichte functie in een organisatie, maar wel ten stelligste aan te raden om de organisatie te ondersteunen bij het opzetten van een welzijnsbeleid en de naleving van de wettelijke verplichtingen op het vlak van psychosociale risico’s.

 

Programma

In deze training komen de volgende aspecten aan bod:

 • Wetgevend kader - Wet van 10 april 2014 betreffende de psychosociale risico’s op het werk
  • Psychosociale risico’s op het werk
  • Analyse van de psychosociale risico's
  • Arbeidsreglement
  • Naleving en sanctionering
 • Definiëring 'psychosociale risico's'
  • Stress en burn-out
  • Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW): pesten op het werk, agressie op het werk, ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Kennis van de procedures inzake OGGW
  • Informele procedure
  • Formele procedure
  • Individueel verzoek
  • Collectief verzoek
   → praktische impact op de werkomgeving
 • De wettelijke actoren binnen het psychosociale welzijnsbeleid - Van collega tot Toezicht Welzijn op het Werk (inspectie)
 • De rol en taken van de Vertrouwenspersoon
  • Actief bijdragen aan het psychosociale welzijnsbeleid van de organisatie
  • Coördineren van de uitvoering van de risicoanalyse psychosociale aspecten
  • Psychosociale risico’s detecteren en opvangen
  • Behandelen van een informeel psychosociaal verzoek
 • Competenties van de vertrouwenspersoon
  • Sociale vaardigheden
  • Communicatievaardigheden
  • Conflicthantering
  • Bemiddeling
  • Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

 

Trainer

Kathleen De Rycke is als klinisch psychologe afgestudeerd aan de Universiteit Gent en was voorheen wetenschappelijk medewerker aan diezelfde Universiteit Gent. Zij heeft eveneens een Master in Beleid van Verzorgingsinstellingen behaald en wist zich nadien verder te bekwamen als preventieadviseur psychosociale aspecten. Haar expertise op deze verschillende vlakken leidde tot een zelfstandige praktijk waarin de klemtoon gelegd werd op enerzijds HR-topics zoals leidinggeven, communicatie, motivatie, change, opleiden en leren, teamontwikkeling, … en anderzijds op psychosociaal welzijn, in het bijzonder stress en burn-out. Naast het geven van trainingen hieromtrent begeleidt zij ook individuen en teams vanuit een coachende insteek. Sedert 2010 is zij aan boord bij Amelior als Senior Consultant 'People Management'.