Spring naar hoofd-inhoud

3.2. AMELIOR (1/2 dag)
14/12/2020 - 9u30-12u30

Rol van de vertrouwenspersoon op vlak van psychosociale risico’s

Inhoud

In een moderne en flexibele organisatie wordt veel aandacht besteed aan het psychosociale welzijn op het werk. Medewerkers die zich op het werk goed voelen, presteren beter, leven gezonder, zijn meer gemotiveerd en stellen zich flexibeler en creatiever op. Hun betrokkenheid en engagement stijgt, wat een daling van het absenteïsme tot gevolg heeft. Ook de veiligheid en de kwaliteit van het werk zal er goed bij varen. Optimaal omgaan met psychosociale risico's op het werk is één van de grote uitdagingen in de huidige werkomgeving. Om deze uitdaging in goede banen te leiden zijn er binnen een organisatie heel wat actoren die hier hun steentje bijdragen. Een van deze actoren is bij uitstek de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is geen verplichte functie in een organisatie, maar wel ten stelligste aan te raden om de organisatie te ondersteunen in het opzetten van een welzijnsbeleid en in het navolgen van de wettelijke verplichtingen op vlak van psychosociale risico’s.

 

Programma

In deze training zullen volgende aspecten aan bod komen:

 • Wetgevend kader - Wet van 10 april 2014 i.v.m. de Psychosociale Aspecten en Psychosociale Risico’s op het werk:
  • psychosociale risico’s op het werk;
  • psychosociale risicoanalyse;
  • arbeidsreglement;
  • naleving en sanctionering.
 • Definiëring 'Psychosociale Risico's':
  • stress en burnout;
  • ongewenst Grensoverschrijdend Gedrag op het Werk (OGGW): pesten op het werk, agressie op het werk, ongewenst seksueel gedrag op het werk.
 • Kennis van de procedures inzake OGGW:
  • informele procedure;
  • formele procedure;
  • individueel verzoek;
  • collectief verzoek.
   → praktisch impact in de werkomgeving.
 • De wettelijke actoren binnen het psychosociale welzijnsbeleid - Van collega tot Toezicht Welzijn op het Werk (inspectie).
 • De rol en taken van de Vertrouwenspersoon:
  • actief bijdragen aan het psychosociale welzijnsbeleid van de organisatie;
  • coördineren van de uitvoering van de risicoanalyse psychosociale aspecten;
  • psychosociale risico’s detecteren en opvangen;
  • behandelen van een informele psychosociaal verzoek.
 • Competenties van de Vertrouwenspersoon:
  • sociale vaardigheden;
  • communicatievaardigheden;
  • conflicthantering;
  • bemiddeling;
  • vertrouwelijkheid en beroepsgeheim.

 

Trainer

Kathleen DE RYCKE is klinisch psychologe, afgestudeerd aan de UG en was voorheen wetenschappelijk medewerker aan die Universiteit Gent. Zij heeft eveneens een Master in Beleid van Verzorgingsinstellingen en wist nadien zich verder te bekwamen als Preventieadviseur Psychosociale aspecten. De expertise op deze verschillende vlakken leidde tot een zelfstandige praktijk waarin de klemtoon gelegd werd op enerzijds HR-topic zoals leidinggeven, communicatie, motivatie, change, opleiden en leren, teamontwikkeling, …  en anderzijds op psychosociaal welzijn, in het bijzonder stress en burn-out. Naast het geven van trainingen hieromtrent, begeleidt zijn ook individuen en teams vanuit een coachende insteek. Sedert 2010 is zij aan boord bij Amelior als Senior Consultant 'People Management'.