Spring naar hoofd-inhoud

NCOI

Een duurzaam en wettelijk psychosociaal welzijnsbeleid met focus op preventie

 

Doelgroep

HR-medewerkers, interne preventieadviseurs, zaakvoerders van kmo’s.

 

Doelstellingen

Na deze training/leerinterventie:

 • krijg je een overzicht van hoe de welzijnswet ontstaan is en wat die vandaag inhoudt;
 • ken je de wettelijke aspecten van een welzijnsbeleid (preventie van psychosociale risico’s) nl. verplichtingen en sancties (+ de nodige bronnen);
 • kan je interventies in het kader van een preventief beleid (primair/secundair) bepalen op het niveau van het individu, het team, de organisatie;
 • kan je interventies in het kader van een curatief beleid (tertiaire preventie) bepalen op het niveau van het individu, het team, de organisatie.

 

Aanpak

Interactief en onderzoekend: de deelnemers worden uitgenodigd om vanuit hun ervaringen (cases/noden/wensen) beleidsacties te bepalen en te toetsen aan het wettelijk kader.

 

Inhoud en programma

Deel 1

 1. Hoe ontstond de welzijnswet en wat zijn de implicaties vandaag?
   
 2. Wat zegt de wet?
  • Elke werkgever moet een welzijnsbeleid voeren dat gesteund is op algemene principes (risico's voorkomen, bij de bron uitschakelen of verminderen; de voorkeur gaat naar collectieve beschermingsmiddelen boven individuele; zorgen voor opleiding en voorlichting van de werknemers). Dit beleid moet worden geïntegreerd in het volledige management van de onderneming.
  • Regeling betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
    
 3. Wie is verantwoordelijk voor wat? Wie controleert wat?
  • HR - Preventiedienst - Management - …
  • Samenwerking tussen verschillende departementen.
    
 4. Wat zijn de mogelijke sancties?
   

Deel 2

Design thinking: via cases en personae een basis leggen voor een welzijnsbeleid op drie niveaus: primair - secundair - tertiair en drie lagen, nl. individu - team - organisatie.

 • Wat zijn de noden? Hoe hieraan tegemoetkomen?
 • Wat zijn hulplijnen? Hoe deze versterken?
 1. Kernelementen + interventies preventie - concrete acties a.d.h.v. cases:
  • Wie is verantwoordelijk?
  • Welke knelpunten aanpakken? Good practices delen en versterken:
   • Primaire preventie: dit zijn maatregelen om psychosociale belasting, waaronder stress en burn-out, op het werk te voorkomen.
   • Secundaire preventie: deze maatregelen hebben tot doel de schade te voorkomen die kan ontstaan door psychosociale belasting.
     
 2. Kernelementen en interventies curatief - concrete acties a.d.h.v. cases:
  • Wat heeft de persoon nodig? Wat is een mogelijke oplossing van het probleem?
  • Hoe in de toekomst gelijkaardige gevallen vermijden?
    
 3. Tertiaire preventie: deze maatregelen hebben tot doel de schade te beperken die door stress (of geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk, conflicten) is ontstaan.

 

Trainer

Kim Hilgert is, naast co-founder van Tryangle, well-being & happiness@work, ook een gecertificeerde Chief Happiness Officer en een gepassioneerde welzijnstrainer. Haar missie: werknemers en organisaties ondersteunen met praktische opleidingen, tips & tricks om een gezonde en gelukkige werkcultuur te ontwikkelen. Op een interactieve en hands-on manier begeleidt ze organisaties bij het opstellen van een wettelijk correct en menselijk welzijnsbeleid.