Spring naar hoofd-inhoud

Werk maken van de bescherming en ondersteuning van onze mensen, onze arbeidsmarkt en onze economie

|   Newsletters

De impact van de coronacrisis op onze mensen, onze arbeidsmarkt en onze economie is groot. De coronacrisis stelt onze maatschappij en economie voor nooit geziene uitdagingen. Sinds de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden was onze economie nog nooit zo kwetsbaar. Het coronavirus indijken en onze mensen beschermen is ook voor de sector van de private arbeidsbemiddelaars de topprioriteit. Ervoor zorgen dat de gezondheidszorg- en researchcentra optimaal kunnen functioneren zodat de beste zorg kan gegeven worden aan iedereen die door het virus getroffen is, is het allerbelangrijkste.

Naast de maatregelen om de ziekte te bestrijden zijn er ook verregaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De economische en maatschappelijke impact hiervan is groot en ook de gevolgen voor onze arbeidsmarkt zijn aanzienlijk. Laten we, in deze toch wel speciale tijden, ook dit aspect niet uit het oog verliezen.

Er is vorige week enorm hard gewerkt en samengewerkt door en met regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties om maatregelen te treffen om de coronacrisis het hoofd te bieden in het belang van onder meer werknemers en bedrijven.

Ook deze week worden de inspanningen verdergezet om de maatregelen verder uit te werken. Wij volgen de evolutie inzake Coronavirus (COVID-19) op de voet. De eerste bezorgdheid van Federgon en haar leden is om de gezondheid en de veiligheid van alle werknemers te vrijwaren. We werken hiervoor nauw samen met alle betrokken stakeholders. Maar even goed willen we er samen voor zorgen dat naast de werknemers ook bedrijven deze periode zo goed mogelijk kunnen overbruggen om nadien weer verder te gaan. Naast het zeer belangrijke gezondheidsaspect is het onze gedeelde verantwoordelijkheid om de economische gevolgen, waar mogelijk, te beperken. Het is in ons aller belang om ervoor te zorgen dat onze economie blijft draaien. Wie wil en kan werken, moet solidair zijn en aan de slag blijven.

De private arbeidsbemiddelaars nemen hun verantwoordelijkheid op om mensen, bedrijven en overheden te ondersteunen in de uitdaging om de coronacrisis aan te pakken. Wij zetten ons elke dag opnieuw in om de impact van de crisis op onze sectoren in kaart te brengen en te zoeken naar de best mogelijke oplossingen.

Ontdek de volledige newsletter


Contact

Herwig Muyldermans

Algemeen Directeur

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.