Skip to main content

Newsletter 03|2018

|   Newsletters
  • Dienstencheques: 360°-doorlichting en memorandum voor een future-proof systeem
  • Werkbaar en wendbaar werk ook in de dienstenchequesector
  • Protocolakkoord tegen het tekort aan arbeidskrachten in Wallonië: een goede zaak?

Lees meer


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.