Spring naar hoofd-inhoud

Naar een inclusieve arbeidsmarkt waar elk talent telt

|   Niet op home paginaNewsletters

De impact van het coronavirus op onze maatschappij en onze economie is enorm. Een groot deel van onze economie die wekenlang stilligt: het is ongezien. Ook de Federgon-sectoren blijven niet gespaard. De uitzendactiviteit liet in de tweede helft van de maand maart 2020 een zware terugval van bijna 46% van het volume optekenen. De dienstenchequesector lag wekenlang stil. Toch toonden onze HR-dienstverleners, en dan denken we naast de uitzendkantoren en de dienstenchequebedrijven aan de rekruterings- en selectiebureaus, de outplacement- en loopbaanbegeleiders, de Interim Management providers, de Learning & Development-specialisten, de projectsourcingbureaus, de bedrijven actief in well-being en de HR Tech-bedrijven, zich bijzonder wendbaar en veerkrachtig in de manier waarop zij actief bleven.

Dit alles stemt tot nadenken. Na een periode van lockdown gaan de bedrijven, mits het respecteren van de nodige veiligheidsregels, opnieuw aan de slag. Het spreekt voor zich dat de veiligheid en gezondheid van alle werknemers ten alle tijde prioritair is. De oplossingen voor de vele arbeidsmarktuitdagingen die Federgon reeds voor de coronacrisis heeft aangereikt blijven ook vandaag brandend actueel. Bij oplossingen denken we aan het begeleiden van transities op de arbeidsmarkt en aan meer inzetten op professionele en geografische mobiliteit. De inzetbaarheid (employability) van werknemers verhogen. Volop de kaart te trekken van activering en een antwoord bieden op de behoefte aan (loopbaan)zekerheid bij de werknemers enerzijds en de nood aan flexibiliteit bij de bedrijven anderzijds. Zoveel mogelijk mensen op een veilige en gezonde manier opnieuw aan de slag krijgen is de uitdaging. Op het vlak van gezondheid denken we zowel aan het fysieke als het psychische welzijn. Want ook voor de mentale gezondheid zal de coronacrisis sporen nalaten.

De expertise van de private HR-dienstverleners zal ook nu weer het verschil maken voor bedrijven en sectoren die door de coronacrisis een antwoord moeten zoeken op de vele HR-uitdagingen. Vorig jaar begeleidden HR-dienstverleners een miljoen mensen naar of in een job: jongeren, ouderen, personen met een migratieachtergrond, inactieven, laag- en hooggeschoolde profielen, …. Eén basisfilosofie: 'Een job voor elk talent en voor elk talent een job'. Met een focus op inzetbaarheid, welzijn en competenties begeleiden HR-professionals talenten tijdens hun loopbaan.

Vandaag is de sector klaar om een bijdrage te leveren bij de heropstart van de economische activiteit. HR-dienstverleners hebben de ervaring en competenties om de arbeidsmarkt opnieuw te activeren. Om de vele uitdagingen het hoofd te bieden moeten alle partners ingeschakeld worden. Een verregaande samenwerking tussen private en publieke partners is absoluut noodzakelijk om te zorgen voor een optimale activering van het arbeidspotentieel. Enkel op die manier kan de economische groei maximaal gestimuleerd worden.

Lees hier het volledige Jaarverslag 2019

Ontdek hier de volledige newsletter


Contact

Herwig Muyldermans

Algemeen Directeur

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.