Spring naar hoofd-inhoud

HR-dienstverleners zetten schouders onder de relance van de arbeidsmarkt

|   Niet op home paginaNewsletters

Ruim 1 jaar na het begin van de coronacrisis is het alle hens aan dek op de arbeidsmarkt. De ambities en uitdagingen zijn groot. Federgon en haar leden staan vandaag klaar om een bijdrage te leveren aan de relance en modernisering van de arbeidsmarkt. Als we in 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% willen behalen, moeten we vandaag een strategisch plan voor de korte en middellange termijn opzetten.

Om die ambitieuze doelstellingen te halen zien we drie grote werven: transities, activering en levenslang leren. In de eerste plaats moeten we zorgen voor vlotte transities; een dynamische arbeidsmarkt is een gezonde arbeidsmarkt waar idealiter iedereen op de juiste stoel zit. Federgon wil dat er veel meer wordt ingezet op transitietrajecten, waarbij medewerkers die op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging onder meer via intensieve begeleiding en uitzend- en transitiecontracten gemotiveerd worden voor een nieuwe job, eventueel in een andere sector. Werkloosheid vermijden en zorgen voor een zachte transitie naar een nieuwe job kan voor veel mensen een wezenlijk verschil maken.

Een tweede belangrijke werf om een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen is werk maken van activering. Onder meer de activering van langdurig arbeidsongeschikten vraagt onze bijzondere aandacht omdat dit over een heel grote groep van mensen gaat die momenteel te weinig de weg terugvindt naar de arbeidsmarkt. Er moet veel meer aandacht zijn voor wat langdurig arbeidsongeschikten wél nog kunnen. We zien vandaag te vaak dat er verwacht wordt dat iemand die langdurig arbeidsongeschikt is gewoon opnieuw aan de slag gaat bij de oude werkgever. Dit is in de praktijk vaak niet evident. Ook hier kunnen transitietrajecten een antwoord bieden zodat langdurig zieken de kans krijgen om opnieuw werkgeluk te vinden bij een andere werkgever, vaak zelfs in een andere sector.

We zullen met z’n allen langer en met meer gemotiveerd aan de slag moeten. De uitzendsector kan op vlak van activering van meer ervaren werknemers bogen op een jarenlange ervaring en ook mooie cijfers voorleggen. Zo stelde de uitzendsector in een moeilijk coronajaar niet minder dan 14.110 60-plussers als uitzendkrachten tewerk. Nu er weer volop gesproken wordt over landingsbanen en brugpensioen vinden wij het belangrijk om te tonen dat ook voor oudere werknemers, activering via uitzendjobs werkt.

En ten slotte is er de werf van het levenslang leren. Opleiden wordt het nieuwe rekruteren of ‘Hire for attitude, train for skills’. Ook hier moeten we af van de notie ‘afstuderen’. Leren stopt nooit. We zullen moeten blijven investeren in onze skills en competenties om inzetbaar te blijven. Wij zien hier een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de medewerker duidelijk aan het stuur zit van de loopbaan, maar ook de werkgever en de overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om dit maximaal te faciliteren.

Positief is dat de arbeidsmarkt opnieuw aantrekt. Bedrijven werven weer aan. Op een moeilijke arbeidsmarkt laten ze zich hiervoor begeleiden door experts. Ook voor HR-dienstverleners is de krapte op de arbeidsmarkt een grote uitdaging. Federgon wil samen met andere sectoren en bedrijven werken aan oplossingen op de lange termijn.

Meer weten?

Lees het Jaarverslag 2020 van Federgon

Lees de volledige newsletter


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.