Spring naar hoofd-inhoud

HR-dienstverleners, motor van transities op onze arbeidsmarkt

|   Niet op home paginaNewsletters

Transities of een betere arbeidsmobiliteit moeten ervoor zorgen dat talenten en skills zo goed mogelijk worden ingezet. Een vlotte arbeidsmarktmobiliteit draagt bij tot economische welvaart en persoonlijk welzijn. Waar in 2020 nog vooral werd ingezet op maatregelen om de coronacrisis te beheersen, zijn wij er absoluut van overtuigd dat 2021 het jaar van de transities zal zijn. Zowel de federale als de regionale regeringen zetten hoog op in op tewerkstelling en ambiëren een tewerkstellingsgraad van 80 %. Met zoveel mogelijk mensen aan de slag moet onder meer zorgen voor een stabiele financiering van de sociale zekerheid. Federgon en haar leden onderschrijven deze ambitie en zetten zich elke dag opnieuw in om deze mee te realiseren.               

Vlotte transities zijn de sleutel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Het is belangrijk dat dit correct en efficiënt gebeurt. Het innovatief concept van de transitietrajecten zal een belangrijke rol spelen in de relance van de arbeidsmarkt na corona.

Veel organisaties die vandaag tijdelijke of permanente oplossingen zoeken voor hun personeel vinden reeds de weg naar een HR-dienstverlener. Arbeidsmarkttransities vlot begeleiden is een vak op zich, er komen heel wat knowhow en gespecialiseerde tools bij kijken. Het vereist een grondige kennis van de werking van de arbeidsmarkt en een substantieel intersectoraal netwerk, wat snel schakelen mogelijk maakt. Matching, loopbaanbegeleiding, reskilling, upskilling, activering, digitalisering, … dragen er toe bij dat individuen op een duurzaam carrièrepad kunnen blijven. Transities begeleiden, dat is specialistenwerk.

Ons verhaal van meer dan 1 miljoen transities in of naar een job leest u hier.

Als partner van kandidaten, bedrijven en overheden werken wij graag met alle stakeholders samen om transities op onze arbeidsmarkt verder te faciliteren. U bent benieuwd naar onze oplossingen, u wil meer weten over de transitietrajecten of u wil graag samen een project uitwerken? Aarzel niet en neem vandaag nog contact op. We horen graag van u!

Ontdek hier de volledige newsletter


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.