Spring naar hoofd-inhoud

Het Federgon-cijfer van de maand januari 2018

|   Cijfers van de maand

De verwachte economische groei voor 2017 werd door de NBB opgetrokken tot 1,7% op jaarbasis. Ook in 2018 zou de Belgische economie dat tempo aanhouden. Daarna zal de groei geleidelijk teruglopen tot 1,4 % in 2020, vooral ten gevolge van de geleidelijke vertraging van de buitenlandse afzetmarkten en de afkoeling van de investeringscyclus van de ondernemingen, alsook van de traditionele post-electorale teruggang van de lokale overheidsinvesteringen.

De nettowerkgelegenheidscreatie piekte in 2017. Het aantal werkenden groeit nu reeds twee jaar lang bijna even sterk als de bedrijvigheid. Het lijdt, volgens de NBB, weinig twijfel dat die jobcreatie aangedreven is door de recente beleidsmaatregelen, met name de loonkostenmatiging en bepaalde structurele hervormingen die het effectieve arbeidsaanbod vergroten, wat zich onder meer vertaalt in een toenemende participatiegraad van vooral oudere werknemers. Toch wordt er in de huidige prognoses nog steeds van uitgegaan dat de werkgelegenheidsintensiteit van de groei zich zal normaliseren, niet alleen omdat de loonkosten weer opveren maar ook door de toenemende impact van knelpunten op de arbeidsmarkt.

Binnenlandse werkgelegenheid (gemiddelde jaar-op-jaar verandering)

2016: +57.700

2017: +69.400

2018: +54.000

2019: +37.600

Meer lezen? Klik hier.


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.