Spring naar hoofd-inhoud

Het Federgon-cijfer van de maand april 2018

|   Cijfers van de maand

Over de periode 2018-2023 zouden in totaal 240.000 banen gecreëerd worden, of gemiddeld 40.000 per jaar. Het aantal loontrekkenden in de privésector zou stijgen met 176.000, het aantal zelfstandigen met 54.000 en de werkgelegenheid in de publieke sector met 10.000 eenheden. Maatregelen gericht op het beperken van de arbeidskosten voor loontrekkenden ondersteunen de werkgelegenheidsgroei vooral tijdens de jaren 2017, 2018 en 2020. De werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) zou geleidelijk toenemen tot 70,3 % in 2020 – wat ruim onder de doelstelling (73,2 % in 2020) uit de EU2020-strategie blijft – en tot 71,7 % in 2023.

Het aantal werklozen (met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen) zou over de periode 2018-2023 in totaal met 150.000 personen afnemen, rekening houdend met de verdere toename van de beroepsbevolking.

Meer info: www.plan.be.


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.