Spring naar hoofd-inhoud

Well-being: inzetten op preventie en werk maken van re-integratie

|   Well-beingNewsletters

Voor het eerst zijn er vandaag meer langdurig zieken dan werkzoekenden in ons land. Een groot deel van hen is door burn-out niet langer in staat om te werken. Een aantal werknemers die nog wel aan de slag zijn, vinden het steeds moeilijker om werk en privé te combineren. Er is nood aan structurele oplossingen. Deze oplossingen moeten enerzijds komen van de overheid die duidelijke en krachtige beleidslijnen uittekent, een beleid dat zowel inzet op preventie als op re-integratie. Anderzijds moet, voor de uitrol van het beleid, de overheid kunnen rekenen op de expertise van professionele partners.

De leden van Federgon voelen al langer de nood van bedrijven om te investeren in een actief well-beingbeleid. Eind vorig jaar hebben zij in de schoot van Federgon een well-beingplatform opgericht. Het platform verenigt bedrijven en experts die professionele oplossingen bieden in het kader van werkbaar en wendbaar werk. Op regelmatige basis komen deze professionals samen om ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken. We kunnen het belang van professionalisme in dit dossier niet genoeg onderstrepen.

Het platform erkent ook het belang van cijfers en statistieken om de resultaten die op het vlak van well-being behaald worden extra te ondersteunen. Zo bevestigen de cijfers waar professor Elke Van Hoof (VUB) begin mei mee naar buiten kwam het belang, maar vooral de nood aan re-integratie van mensen die langdurig afwezig zijn door een burn-out. Beleidsmakers moeten hier zonder meer op inzetten, de experts van het well-beingplatform zijn bereid hier samen werk van te maken.


Contact

Herwig Muyldermans

Algemeen Directeur

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.