Spring naar hoofd-inhoud

Vooruitgang van de uitzendactiviteit in juni

|   Uitzendarbeid

In juni 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +2,41% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze vooruitgang is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +2,28% in het arbeiderssegment, en met +2,60% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand juni van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -1,56%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -4,31% in het arbeiderssegment en een toename met +2,51% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 111,5 punten in juni 2019 tegenover 108,9 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update

Contact: Research & Economic Affairs Department via pr@federgon.be.


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.