Spring naar hoofd-inhoud

Vertraging van de uitzendactiviteit zet verder in oktober

|   Uitzendarbeid

In oktober 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid licht af met -0,25% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze lichte afname is toe te schrijven aan een negatieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met -0,70%, en een bescheiden toename in het bediendesegment met +0,36%.

In vergelijking met de maand oktober van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -1,15%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -2,48% in het arbeiderssegment en een kleine toename van +0,86% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 113,66 punten in oktober 2018 tegenover 113,95 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Directeur Research & Economic Affairs / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.