Spring naar hoofd-inhoud

Vakbonden weigeren te onderhandelen over uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur

|   Uitzendarbeid

Als uitzendkracht aan de slag met een contract van onbepaalde duur. Het zou de vakbonden als muziek in de oren moeten klinken. Toch weigeren de vakbonden de onderhandelingen over het uitwerken van een dergelijk systeem op te starten. Voor Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, is dit onbegrijpelijk.

Uitzendwerk met een contract van onbepaalde duur combineert de voor onze arbeidsmarkt noodzakelijke flexibiliteit met een grotere zekerheid voor de uitzendkrachten. Hoewel uitzendkrachten vandaag reeds nagenoeg dezelfde voordelen genieten als vaste werknemers, zou de zekerheid die verbonden is aan een vast contract, voortaan ook aan de uitzendkrachten kunnen worden geboden. Dit systeem wordt in een aantal van onze buurlanden zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland, reeds met succes toegepast.

Minister van Werk Kris Peeters heeft uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur reeds in maart van dit jaar opgenomen in de wet werkbaar en wendbaar werk, met de vraag aan de sociale partners om de modaliteiten verder uit te werken in een sectorale cao. Dat de vakbonden deze onderhandelingen nu zelfs niet willen opstarten, stuit op onbegrip.

“De vakbonden begaan hier een historische vergissing”, reageert Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur van Federgon scherp. ”Vakbonden die meer werkzekerheid voor uitzendkrachten weigeren, ik begrijp er niks meer van. En dit op een ogenblik dat de uitzendsector voorbijgestoken wordt door het ontstaan van zeer flexibele systemen in de deeleconomie, met weinig of geen bescherming voor hun werknemers.”

Onze arbeidsmarkt kan alleen maar gebaat zijn met goed werkende flexibiliteitssystemen. Het systeem van uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur is daar zeker één van. Federgon dringt er bij de bevoegde minister van Werk Kris Peeters dan ook op aan om in dit dossier vooruit te gaan en de nodige maatregelen te nemen zodat uitzendarbeid met een contract van onbepaalde duur kan opgestart worden.


Contact

Herwig Muyldermans

Algemeen Directeur

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.