Skip to main content

Uitzendsector ondersteunt actief het Vlaamse doelgroepenbeleid

|   UitzendarbeidNewsletters

In een recente analyse van het departement Werk en Sociale Economie over de impact van het geregionaliseerde doelgroepenbeleid onthouden we de belangrijke rol van de uitzendsector bij de tewerkstelling van jongeren en ervaren werkzoekenden op de Vlaamse arbeidsmarkt. Uit de sectorale verdeling van de tewerkstelling met loonkostverminderingen in het 2e kwartaal van 2017 blijkt immers dat in de uitzendsector 16.541 jonge werknemers een doelgroepvermindering krijgen (d.w.z. 42,8% van het totaal aantal toegekende doelgroepverminderingen voor jonge werknemers), naast 7.117 55-plussers.

Federgon vindt in deze cijfers een bevestiging van de rol van de uitzendsector op de Vlaamse arbeidsmarkt, meer in het bijzonder ten aanzien van doelgroepen. De federatie is dan ook enthousiast over de recente versterking van het Vlaamse doelgroepenbeleid met het oog op een bijkomende activeringsdynamiek.


Contact

Paul Verschueren

Directeur Research & Economic Affairs / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.