Spring naar hoofd-inhoud

Terbeschikkingstelling van personeel vraagt de juiste expertise, het is belangrijk dat bedrijven de risico’s correct inschatten

|   Uitzendarbeid

Dit weekend heeft het uitgebreide kernkabinet een pakket maatregelen goedgekeurd om het personeelstekort in de kritieke sectoren tijdens de coronacrisis aan te pakken. Zo wordt er gedurende drie maanden een afwijking voorzien op het verbod van terbeschikkingstelling, waardoor een werkgever, naast zijn gewone activiteiten, zijn vaste werknemers ter beschikking kan stellen van een gebruiker die behoort tot de kritieke sectoren.

"Toch is het belangrijk dat de bedrijven die overwegen in zo’n constructies te stappen de administratieve lasten en risico’s voorafgaandelijk goed inschatten". Dat zegt Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners, die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt. "Vandaag moet er snel geschakeld kunnen worden, bedrijven die gebruik willen maken van de versoepeling van terbeschikkingstelling hebben er alle belang bij om een beroep te doen op de expertise van uitzendkantoren om deze constructie vlot, snel en correct op te zetten", zegt Ann Cattelain, Directeur bij Federgon. "Enkel zo kunnen werknemers die vandaag tijdelijk werkloos zijn, probleemloos ingeschakeld worden in essentiële sectoren."

"Wij willen in het belang van alle partijen benadrukken dat er bij het ter beschikking stellen van personeel heel wat komt kijken", legt Ann Cattelain uit. "Zo moet er rekening gehouden worden met de toepassing van de reglementering en de bescherming van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk. Quid bijvoorbeeld indien de werknemer deels werkt bij zijn huidige werkgever en deels ter beschikking wordt gesteld? Er moet voldoende kennis aanwezig zijn van verloning, premies, sectorale cao’s en correcte RSZ-codes. De meeste bedrijven hebben vandaag noch de planningstools noch de verloningstools om dit correct te kunnen doen."

Wanneer bedrijven personeel ter beschikking willen stellen van essentiële sectoren blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer gelden. Maar de gebruiker wordt wel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit voortvloeien. Welke werkgever welk risico draagt op het moment dat er iets misloopt, zal afhangen van het voorafgaand akkoord dat tussen de drie partijen wordt gesloten. Hier wordt best vooraf zeer goed over nagedacht onder meer m.b.t. ziekte en arbeidsongevallen.

"We willen vandaag nogmaals onze bereidheid benadrukken om ondersteuning te geven aan alle bedrijven die personeel ter beschikking willen stellen van essentiële sectoren alsook aan de ondernemingen die dringend op zoek zijn naar extra personeel. We krijgen nu reeds vragen over onder meer illegale doorlening en we voelen dat bedrijven nog heel wat andere bijkomende vragen hebben over deze topic.

Terbeschikkingstelling van personeel is een vak op zich waar heel wat knowhow en gespecialiseerde tools bij komen kijken. Zo’n systeem zet je als individueel bedrijf actief in een heel andere sector niet zomaar op", benadrukt Ann Cattelain. "Veel organisaties die vandaag in het systeem willen stappen, vinden reeds de weg naar de erkende uitzendkantoren. Dit verlaagt voor bedrijven de administratieve rompslomp, bovendien worden ze ontzorgd op het gebied van verloning, reglementering en hoofdelijke aansprakelijkheid. Door tussenkomst van een erkend uitzendkantoor is er voor zowel werkgevers als werknemers de garantie dat alles correct is geregeld. Deze garantie is vandaag, in tijden van grote onzekerheid, heel erg belangrijk", alsnog Ann Cattelain.


Contact

Ann Cattelain

CEO-designate
Coördinator van de commissies Recruitment, Search & Selection en Projectsourcing

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.