Spring naar hoofd-inhoud

Sterke terugval van de uitzendactiviteit omwille van Covid-19

|   Uitzendarbeid

In april 2020 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -28,00% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -29,52% in het arbeiderssegment, en met -26,03% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand april van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -44,27%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -46,73% in het arbeiderssegment, en met -40,92% in het bediendesegment.

Hoewel de uitzendactiviteit met -44,27% daalde in vergelijking met april vorig jaar, is de uitzendactiviteit licht gestegen ten opzichte van de 2e helft van maart. Dit toont de wendbaarheid van de uitzendbedrijven aan, die oplossingen zoeken om vraag en aanbod te matchen in een arbeidsmarkt die zwaar getroffen is door de Coronapandemie.

De Federgon-index bereikte 61,83 punten in april 2020 tegenover 85,88 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update


Contact

Paul Verschueren

Research & Economic Affairs Director / Directeur Vlaanderen

+32 (0)2 203 38 03
communication@federgon.be

Federgon, het netwerk voor werk. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.