Spring naar hoofd-inhoud

Jaar-op-jaar daling van de uitzendactiviteit in december

|   Uitzendarbeid

In december 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,79% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +0,71% in het arbeiderssegment en nam toe met +0,89% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand december van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van
-3,69%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -5,30% in het arbeiderssegment en met -1,62% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 113,17 punten in december 2018 tegenover 112,28 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

 

Market Update


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.