Spring naar hoofd-inhoud

HR-dienstverleners begeleiden een recordaantal werkzoekenden naar een job

2016 was een topjaar voor de HR-dienstverleners. Dat maakt Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, bekend bij de presentatie van de jaarcijfers van de sector. De positieve economische context zorgt ervoor dat er meer jobs zijn en dat er opnieuw meer wordt aangeworven. Toch blijven de bedrijven voorzichtig en blijft er een duidelijke nood aan flexibiliteit.

Zo laat de uitzendsector voor 2016, voor het derde jaar op rij, positieve groeicijfers optekenen. De activiteit groeide met 9,3%. In 2016 vonden 652.338 personen via uitzendwerk hun weg naar de arbeidsmarkt, wat overeenkomt met 109.399 voltijdequivalenten. Dit cijfer was nooit zo hoog. "We stellen eenzelfde positieve evolutie over de 3 gewesten vast", geeft Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur van Federgon, aan. "Meer studenten (232.919) gingen via uitzendwerk aan de slag. Maar het is vooral het aandeel van meer ervaren profielen dat in het oog springt. 16,7% van de uitzendkrachten is 45+. Het aandeel 50+ steeg met 17,2%, het aandeel 55+ met maar liefst 21,2%. De uitzendsector bewijst hier opnieuw haar functie als lage drempel naar de arbeidsmarkt."

Maar ook andere Federgon-sectoren doen het goed. De sector Rekrutering, Search & Selectie  en de sector Interim Management tonen een gelijkaardige positieve evolutie: zij groeien in 2016 met meer dan 10%. De dienstenchequesector heeft de regionalisatie goed doorstaan en zag het aantal gepresteerde uren met 2,9% stijgen.

Iedereen is het erover eens dat de turbulentie op de arbeidsmarkt verder toeneemt. De digitalisering, de automatisering en de disruptieve economie zullen zorgen voor een hogere volatiliteit. Bovendien zorgt de uitstroom van de babyboomers voor extra spanningen op de arbeidsmarkt. Ook de integratie van allochtonen en vluchtelingen blijft een extreme uitdaging. HR-dienstverleners hebben een cruciale rol te vervullen om de instroom, uitstroom en retentie van werknemers te bevorderen en om ervoor te zorgen dat transities op de arbeidsmarkt vlot verlopen.

"Om onze verantwoordelijkheid ten volle te kunnen opnemen is het belangrijk dat er in een aantal dossiers nu snel knopen worden doorgehakt", benadrukt Herwig Muyldermans. "Zo is het essentieel dat uitzendarbeid bij de overheid verder versoepeld wordt. Er zijn in dit dossier reeds belangrijke stappen gezet, maar dit moet nu dringend gerealiseerd worden. Uitzendarbeid in de openbare sector is opgenomen in het regeerakkoord van de Federale en de Vlaamse regering."

Level Playing Field, of iedereen gelijk voor de wet, is nog een prioritair dossier voor de Federatie. "Iedereen is het erover eens dat in het kader van levenslang leren iedereen toegang moet hebben tot opleiding en vorming. Maar even belangrijk is dat alle opleidingsverstrekkers hetzelfde btw-tarief mogen toepassen, zodat ze concurrentieel kunnen zijn op een zeer competitieve markt. Momenteel is dit niet het geval en daar moet dringend een oplossing voor komen", beklemtoont Herwig Muyldermans.


Contact

Herwig Muyldermans

Algemeen Directeur

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.