Spring naar hoofd-inhoud

Flexibiliteit: ja. Misbruik: neen. Uitzendsector is formeel, het misbruiken van dagcontracten kan niet

|   Uitzendarbeid

Federgon, de federatie die onder meer de uitzendsector vertegenwoordigt, keurt het misbruik van dagcontracten af.

“Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten is toegelaten als er sprake is van een nood aan flexibiliteit in hoofde van het bedrijf van de klant. De voorwaarden om opeenvolgende dagcontracten aan te bieden worden in de wet en in de cao voorzien. Deze voorwaarden zijn door de sociale partners omschreven en zijn heel strikt, net om misbruiken te voorkomen”, verduidelijkt Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur bij Federgon. “Wij zullen er bij onze leden op aandringen om het strikte kader rond opeenvolgende dagcontracten opnieuw bij alle klanten te herhalen. Het is immers op het niveau van een individueel bedrijf dat de nood aan flexibiliteit moet kunnen aangetoond worden. Het gebruik van dagcontracten wordt ook om de zes maanden op de ondernemingsraad besproken. In geval van discussie wordt dit behandeld op het paritair comité van de sector waarin de klant actief is. Ik herhaal, wat misbruiken betreft, zijn wij heel duidelijk: dit kan niet”.

Als het op arbeidsvoorwaarden aankomt is geen enkele sector zo sterk gereguleerd als de uitzendsector. Velen gaan voorbij aan het feit dat uitzendkrachten dezelfde rechten genieten als de andere werknemers op het vlak van loon, eindejaarspremie, feestdagen, vakantiegeld, bescherming tegen arbeidsongevallen of alle voordelen van de sociale zekerheid. Dat kan niet gezegd worden van heel wat initiatieven in de deeleconomie.

“Wij dringen erop aan om in dit dossier objectief te blijven, wij gaan dan ook graag in op de uitnodiging van Minister Peeters. Laten we duidelijk zijn: vaste contracten zijn nog steeds de norm. Uiteraard vraagt onze arbeidsmarkt ook de nodige flexibiliteit. Via uitzendwerk kan dit op een volledig wettelijk en beschermde manier. Voor heel veel uitzendkrachten betekent uitzendwerk een lage drempel naar de arbeidsmarkt en velen hebben snel uitzicht op meer duurzame tewerkstelling. Uitzendkrachten verdienen ons respect. Werken via uitzendarbeid sociale dumping? Vergis u niet van vijand, want wat flexibele arbeid betreft is uitzendwerk het enige legale en correcte alternatief”, besluit Herwig Muyldermans.


Contact

Herwig Muyldermans

Algemeen Directeur

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.