Skip to main content

Dienstencheques: 360°-doorlichting en memorandum voor een future-proof systeem

|   DienstenchequesNewsletters

Na 14 jaar is de dienstencheque-activiteit uitgegroeid tot een volwaardige en volwassen sector. Met ruim 140.000 medewerkers, van wie er heel wat uit kansengroepen komen, en ruim 1 miljoen huishoudens die dienstencheques gebruiken, heeft de sector zijn maatschappelijke en economische relevantie meer dan bewezen. Toch bestaan er nog steeds veel misvattingen over het systeem. Onafhankelijk onderzoeksbureau IDEA Consult heeft het systeem 360° doorgelicht en komt tot een aantal interessante vaststellingen.

Bovendien, ter voorbereiding van de volgende regionale en federale verkiezingen, willen we als federatie de bouwstenen aanreiken, waarmee de volgende regeringen dit succesvolle stelsel duurzaam en future-proof verder kunnen uitbouwen.

Het systeem van de dienstencheques is vandaag succesvol, maar moet waar nodig verder geoptimaliseerd worden. Onze samenleving heeft nood aan een performant dienstenchequesysteem. Het stelsel heeft een grote economische en maatschappelijke relevantie, het werkt goed, er is een aangetoonde productiviteitshefboom, de kosten en de baten zijn quasi in evenwicht en er is een grote algemene tevredenheid over het systeem bij zowel de klanten als de werknemers. Toch zijn er een aantal aandachtspunten waar werk van moet gemaakt worden als we het systeem helemaal future-proof willen maken.

Federgon doet in haar memorandum alvast een oproep naar de politieke partijen om het systeem verder te optimaliseren. Een pleidooi voor een evolutie van het stelsel, geen revolutie.

Lees hier het finale rapport van de studie van IDEA Consult ‘De dienstencheques 360° doorgelicht.’

Klik hier voor het Federgon-Memorandum ‘Welke toekomst voor de dienstenchequesector? Via optimalisaties naar duurzaamheid.’

Contact : Herwig Muyldermans en Paul Verschueren


Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.