Skip to main content

De uitzendsector gaat verder op de weg van de digitalisering en bevestigt zijn pioniersrol

|   UitzendarbeidNewsletters

Na het succes van de elektronische uitzendovereenkomsten breidt de uitzendsector deze oplossing uit naar alle andere documenten die door de sociale wetgeving voorzien zijn, zoals loonfiches, individuele rekeningen, arbeidsreglementen, …

De elektronische arbeidsovereenkomsten werden in oktober 2016 in de uitzendsector gelanceerd. Dit initiatief, dat het pioniersstatuut van de sector bevestigt, kende onmiddellijk succes op het stuk van het aantal arbeidsovereenkomsten, het gebruik van de elektronische handtekening en de deelname van uitzendkrachten.

De volgende etappe was uiteraard de uitbreiding van deze elektronische oplossing naar de andere documenten in verband met arbeidsbetrekkingen. Dat gebeurde in 2018.

Elk document dat wordt opgesteld tussen een uitzendonderneming en een uitzendkracht kan voortaan elektronisch worden verzonden, gelezen en ondertekend. Deze nieuwe etappe sluit ook aan bij de doelstellingen van de sector, namelijk een administratieve vereenvoudiging ten dienste van alle partijen.

Het procedé blijft onveranderd: met behulp van dezelfde elektronische oplossing worden alle uitgewisselde documenten verzonden en vervolgens gearchiveerd in een unieke mailbox voor de uitzendkracht. Deze laatste heeft dus een volledig, actueel overzicht van al zijn documenten ter beschikking op één plaats, en dit via zijn pc, tablet of smartphone.


Contact

Ann Cattelain

Legal Director
Coördinator van de commissies Recruitment, Search & Selection en Projectsourcing

+32 (0)2 203 38 03
pr@federgon.be

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.