Spring naar hoofd-inhoud

3.3. TAPAS (1/2 dag)  
13/01/2021 - 9u30-12u30

Waar krijg je energie van en wat motiveert je vanuit je talenten

TaPas (Talent & Passie) in samenwerking met 361° - Ingrid Haladyn & Georges Anthoon

Kennismaking met een persoonlijkheidstool die verder kijkt dan het observeerbare gedrag en…

 • die in kaart brengt welke je unieke talenten zijn;
 • die je 'innerlijke drijfveren' en mogelijke mentale saboteurs schetst;
 • die aangeeft of je huidige professionele situatie (job) je toelaat om je talenten in energie in te zetten;
 • die laat zien hoe groot je algemene gedrevenheid is;
 • die je een persoonlijke burn-out score meegeeft;
 • die pistes aanreikt over hoe je (opnieuw) maximaal toegang krijgt tot je talenten en in balans kan komen met jezelf.

Kortom, een tool over je welzijn en zijnswaarden.

 

Doelstellingen

In het algemeen is het een sterkte dat TaPas vertrekt van een positief concept, nl. de talenten en passies van elkeen, het gegeven dat eenieder een uniek talent bezit.

Voor HR-begeleiders is het nuttig dat TaPas de 'as is'- situatie toont van iemands energiestatus en van de mate waarin iemand zijn talenten kan ontplooien in de job die hij bekleedt. Het TaPas-profiel is een goed vertrekpunt voor een leerproces, coaching of begeleiding, met het oog op het versterken van het well-being-gevoel van de coachee of medewerker.

Voor HR-experten in search- of selectie-activiteiten is het niet alleen zinvol om te weten waar iemand zijn competenties en gedragsvoorkeuren zich bevinden (GEDRAG), zoals gemeten in de meeste persoonlijkheidsvragenlijsten, maar vooral wat de achterliggende drijfveren zijn van mensen om zich op een bepaalde manier te gedragen (BRON VAN GEDRAG), zoals TaPas laat zien. Een beter inzicht in de achterliggende 'drivers' leidt tot een betere voorspelling van gedrag en dus een meer kwalitatieve selectie.

Het TaPas-profiel formuleert helder waar iemands talenten zitten en hoe de mindset is van medewerkers en kandidaten, wat helpt bij een talent matching of jobsearch.

HR-verantwoordelijken die de business bijstaan of leidinggevenden kunnen aan de hand van een collectief TaPas-profiel de huidige groepsdynamiek, energiepeil en veerkracht in kaart brengen en de noden blootleggen voor een betere en meer gezonde samenwerking.

 

Programma

 • Wat is TaPas? Uitleg over het TaPas-model.
 • Deep dive. Welke talenten meet TaPas? Welke talentversnellers ondersteunen het individu in zijn job?
 • Welke 'inner drives' bepalen de mindset van de kandidaat/medewerker? Welke zijn de mogelijke mentale saboteurs?
 • In welke situaties kan TaPas ingezet worden? Wat is de absolute toegevoegde waarde inzake well-being- en burn-out-preventie? Of voor de motivatie van kandidaten en medewerkers?
 • Bespreking van een reële case (een TaPas-profiel). Open discussie over hoe de kandidaat of medewerker te helpen.
 • Q&A.
 • Wrap-up.