Het Federgon-cijfer van juli en augustus 2018

In 2017 werden ongeveer 244.000 inkomende gedetacheerde personen in België geteld. Detachering maakt ongeveer 5 procent uit van onze totale tewerkstelling. Er is een sterke concentratie in de bouwsector; ongeveer één op drie personen die in de Belgische bouwsector werken, is een gedetacheerde.

Tussen 2015 en 2017 is bijna 10 procent van de toegenomen tewerkstelling in België gerealiseerd via detachering. Over de periode tussen 2013 en 2017 gaat het zelfs over meer dan 20 procent.