Toename van de uitzendactiviteit in mei

In mei 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +0,99% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een gelijke evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met +1,03% in het arbeiderssegment en nam toe met +0,92% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand mei van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging met +5,85% optekenen (tegenover +0,13% vorige maand). Dit cijfer is het resultaat van een toename van de activiteit met +5,29% in het arbeiderssegment en een toename met +6,68% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 118,3 punten in mei 2018 tegenover 117,1 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Market Update

Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Als sectorfederatie vertegenwoordigt Federgon de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.