Ombudsdienst

Over de Ombudsdienst

De Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling is opgericht in 1995 en is een initiatief van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, om de kwaliteit van de relatie tussen de bedrijven die lid zijn van Federgon en de (kandidaat-)werknemers te vrijwaren. De Ombudsdienst werkt op basis van een procedure die door de Algemene Vergadering van Federgon vastgelegd is en die door alle leden van de federatie onderschreven wordt.

Download hier de folder van de ombudsdienst

Wie kan een beroep doen op de ombudsdienst?

Iedere (kandidaat-)werknemer die contact heeft met of werkt voor een:

  • Uitzendbedrijf
  • Recruitment, Search & Selectiebureau
  • Outplacementbedrijf
  • Dienstenchequebedrijf
  • Projectsourcingbureau

Waarvoor kunt u bij  de ombudsdienst terecht?

Iedere (Kandidaat-)werknemer kan bij de ombudsdienst informatie vragen over de toepassing van de sociale reglementering en over zijn/haar rechten als (kandidaat-)werknemer

Iedere (kandidaat-)werknemer die contact heeft met of werkt voor een bedrijf dat lid is van Federgon, kan met zijn/haar klacht terecht bij de Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling. De Ombudsdienst zal objectief en onpartijdig bemiddelen bij het bedrijf om het geschil te regelen.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Neem eerst contact op met het betrokken bureau, waar u uw probleem kunt bespreken met de personen die u zelf kent en die u kennen. Geraakt u er op deze manier niet uit, dan kunt u aan de Ombudsdienst vragen om voor u te bemiddelen.

Klachten moeten steeds schriftelijk opgesteld worden: U vermeldt volgende gegevens: uw naam en volledig adres, de naam en het adres van het betrokken bedrijf of kantoor, een duidelijke omschrijving van uw klacht en het antwoord dat u kreeg van het bedrijf.

Lees hier de privacyverklaring van de ombudsdienst

Formulier

Alle velden zijn verplicht in te vullen. Anonieme meldingen worden niet aanvaard noch behandeld. Wel kunt u vragen dat uw klacht op anonieme wijze wordt behandeld naar het Federgon-lid toe.

Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.