Dienstencheques

Dienstencheques

De dienstencheque geeft een antwoord op een concrete maatschappelijke nood. Niet alleen de vergrijzing van de bevolking maar ook de toenemende vraag naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven zorgen voor een duidelijke nood aan een dergelijk systeem. Bovendien is het een sector met een groot werkgelegenheidspotentieel, vaak voor laaggeschoolde werkzoekenden.

Federgon verdedigt sinds het prille begin (2004) de belangen van de sector. Ze maakte zijn kinderziekten mee en, nu de markt volwassen is geworden, is onze federatie nog steeds de woordvoerder van de sector. Bij Federgon wordt dan ook voortdurend nagedacht over de verdere professionalisering van de sector en over de continuïteit en de rendabiliteit van het systeem. Hiervoor zijn wij dagelijks actief bij tal van overheden, advies- en erkenningscommissies, paritaire overlegorganen, departementen en administraties, werkgeversfederaties en politieke beslissingsnemers, … om de belangen van de sector te behartigen.

2017

Omzet

1.297 miljoen €

Vaste medewerkers

63.559 (+5,1%)

Gepresteerde uren

56,9 miljoen (+4,3%)

Klanten

410.861 (+5,7%)

Leden
(31/12/2017)

146